Select Page

Samenvatting Carrosserie

Samenvatting Carrosserie

Smartification

Digital services

ADAS staat voor advanced driver assistance system, oftewel geavanceerd rijtaakhulpsysteem. ADAS is bedoeld om autorijden veiliger en comfortabeler te maken. ADAS bestaat uit meerdere soorten technologieën op verschillende plekken in een voertuig. Vanaf 2022 zijn enkele ADAS systemen ook wettelijk verplicht op nieuwe personenauto’s.
De impact van ADAS is het grootst voor autoschadeherstel, maar het heeft ook impact op autospuiten. Op langere termijn heeft ADAS gevolgen voor de schadeherstelbranche. Auto’s met ADAS vereisen systeem kennis en herstelkunde. De montage van accessoires kan complexer zijn als een auto is uitgerust met ADAS.

De grootste ontwikkelingen in de autobranche in het algemeen zijn de technologische ontwikkelingen van auto’s. Het is essentieel voor schadeherstelbedrijven (o.a. schadeherstellers) om de werking van de verschillende ADAS systemen en technologische ontwikkelingen te begrijpen.

Smart data

In de toekomst hebben de nieuwe voertuigen zoals de voertuigen met ADAS steeds meer data. Die data zeggen iets over de auto, maar ook over het rijgedrag van de bestuurder van die auto. In de toekomst genereren voertuigen steeds meer data.
Op basis van voertuigdata kunnen carrosseriebouwers voorspellingen doen over de behoefte van de klant. Voor carrosseriebouwers zijn deze data van groot belang.

Het is belangrijk om de toename in de hoeveelheid informatie (data) te vergaren en te analyseren en deze toe te kunnen passen. De groeiende vraag naar data- en informatievaardigheden is afhankelijk van de functie binnen de carrosseriebranche.
Het is essentieel voor schadeherstellers om de werking van al deze technologieën te begrijpen.

Co-botisering

Industrial robots

Bij autonoom rijden gaat het voornamelijk om de zelfrijdende personenauto, die zonder ingrijpen van de bestuurder kan navigeren van A naar B. Op het gebied van autonoom rijden onderscheiden we vijf niveaus. Bij niveau 1 gaat het om bepaalde activiteiten die geautomatiseerd zijn (bijv. automatisch remmen) en bij niveau 5 rijdt de auto volledig zelfstandig. Tot 2040 blijft de impact van automatisch rijden (de volledig zelfrijdende auto’s) naar verwachting beperkt.

De eerste niveaus zijn feitelijk semiautonoom. Semiautonoom rijden verandert de carrosserie sector. De schade aan (semi)autonome auto’s is complexer én dus kostbaarder om te herstellen.
Vanwege de toenemende integratie van sensoren en camera’s van voertuigsystemen in carrosseriedelen is het ook voor autospuiten van essentieel belang dat men kennis heeft van deze systemen en componenten.

Duurzame wereld

Energietransitie

Nederland heeft zich aan het klimaatakkoord van Parijs gecommitteerd om de mondiale temperatuurstijging te beperken. De uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, moet daarom drastisch omlaag. Bij de transitie naar duurzame energiesystemen speelt de auto een grote rol. Door de milieueisen zal de auto in de toekomst vaker volledig elektrisch aangedreven zijn.

Bij elektrische auto’s hoort een andere techniek dan bij traditionele auto’s met een verbrandingsmotor. De elektrificatie van voertuigen leidt tot nieuwe ontwikkelingen en ander soort werk. Er zitten specifieke (andere) onderdelen in elektrische auto’s t.o.v. auto’s die op brandstof rijden. De werkzaamheden van schadeherstellers veranderen hierdoor.
Er worden al branche trainingen gegeven voor het veilig herstellen van elektrische voertuigen voor schadeherstellers die reparaties aan elektrische voertuigen moeten verrichten.
Omdat er meer nieuwe, verduurzaamde voertuigen op de weg komen zoals elektrische voertuigen vraagt dit ook om nieuwe kennis en innovatie in de carrosseriebouw.

Circulaire economie

Naast milieuvriendelijke herstelprocessen leiden efficiënter materiaalgebruik, milieuvriendelijkere technieken, ecologische producten en het verwerken van afvalstoffen en restmaterialen ook tot een ecologisch verantwoorde manier van autoschadeherstel, autospuiten en carrosseriebouw. In de carrosseriebranche wordt jaren circulariteit toegepast. Er worden verschillende technieken voor het duurzaam repareren van auto’s gebruikt. Bijvoorbeeld de restyle-techniek; een auto uitdeuken zonder te spuiten.

De carrosseriebranche moet zich er vooral van bewust zijn en nadenken over duurzaam werken. En het duurzaam werken dan blijven uitvoeren. In de carrosseriebouw gaat het ook over de verschillende onderwerpen, waarbij ook moet worden nagedacht over circulair ontwerpen van carrosserieën.

Humanisering

Personalisering

Trends in technologie (ADAS, autonoom rijden, elektrische voertuigen) en autogebruik (autodelen, private lease, MaaS) leiden tot verandering in de autoschadeherstelmarkt. Omdat auto’s steeds complexer in elkaar zitten, sturen autofabrikanten en – importeurs steeds meer aan op merk-erkend schadeherstel. Een deel van de autoschadeherstelbedrijven hebben inmiddels gekozen voor schadeherstel van een geselecteerd aantal automerken.

Om als merk-erkend autoschadeherstelbedrijf auto’s met de modernste technologie te kunnen herstellen, moeten de medewerkers merkgericht opgeleid zijn. De complexiteit van de auto’s neemt toe en kennisverbreding is noodzakelijk. Zowel autoschadeherstellers als autospuiters moeten de merk specifieke (product)kennis en eisen beheersen.

Economische ontwikkelingen

In 2020 zijn 19.360 werknemers actief in de carrosseriebranche. Hierbij zijn oproepkrachten en reguliere werknemers meegenomen. Zelfstandigen en uitzendkrachten zijn hier niet in mee berekend. Het aantal werknemers is gestegen sinds 2015. Volgens de conjunctuurenquête van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS), ervoer in het derde kwartaal van 2019 ruim 40 procent van de bedrijven in de gespecialiseerde autoreparatie belemmeringen door een tekort aan arbeidskrachten. BOVAG verwacht wel dat de Nederlandse markt voor autoschadeherstel qua omzet in 2030 ongeveer een derde lager zal zijn, mede door de technologische ontwikkelingen. In 2021 gaf ook 24 procent van de ondernemers aan dat ze personeelsleden als gevolg het teruglopend werkaanbod door de coronacrisis moesten ontslaan.