Verantwoording

Verantwoording

Voor dit trendonderzoek zijn diverse experts bevraagd en bronnen geraadpleegd.

Interviews

Kees Benning – Onderwijsmanager bij STC Group

Caroline Blom – Beleidsadviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt, Transport en Logistiek Nederland

Henry Bleker – Maritime HRM Policy Advisor, Vereniging van Waterbouwers

Koen Lau – PR Manager, Automotive Han

Arjan Nieuwenhuizen – Directeur Nova Collega

Annette Opstal – Human Capital Manager, Netherlands Maritime Technology

Walther Ploos van Amstel – Professor Citylogistiek, Hogeschool van Amsterdam

John van Rijn – Adviseur opleiden, Sectorinstituut transport en logistiek

Edgar Rijsbaarman – Beleidsmedewerker, OOMT

Lea van Vlier – Secretaris cao-Partijen en O&O fonds Waterbouw

Durk van Wieren – Senior docent, ROC Aventus

Bram Wolf – Senior Consultant, Innovam

Literatuur

Beschrijving beroepscompetenties – maritieme professional, 23 mei 2018

Bovag – Het effect van de elektrisch aangedreven (bedrijfs)auto op het aftersales businessmodel, oktober 2018

Bovag, Innovam, OOMT, RAI vereniging – De werkplaats van de toekomst, vier scenario’s voor 2040, 2018.

CBS1 – Bevolkingsprognoses 2018

CPB – Decemberraming 2017

Ecorys 1 – De Nederlandse maritieme cluster, Monitor 2017, oktober 2017

Ecorys 2 – De Nederlandse Maritieme cluster: Monitor 2018, oktober 2018

Erasmus – Onderzoek voor herziening beroepscompetentieprofielen transport en logistiek, Voor de beroepen Chauffeur, Planner en Logistiek Medewerker, in opdracht van Sectorinstituut Transport en Logistiek, 2018

ING1 – Scheepvaart moet het hebben van sterkere vervoersvraag, https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/uw-sector/outlook-2018/shipping.html

Innovam – Monitor onderwijs en arbeidsmarkt 2014-2015, 2015

Kopetz, H – Internet of things. In Real-time systems (pp. 307-323). Springer, Boston, MA, 2011

Leaflet onderwijsplan Waterstoftechnologie – Roeland Hogt, versie 2 1/2, 24 april 2018

Logistiek.nl 1– ‘Logistieke netwerken kunnen blockchain moeilijk aan’, 16 november 2017

Logistiek.nl 3 – ‘Reset de denkbeelden over de supply chain van morgen‘, 11 mei 2017

Logistiek.nl 4 – ‘Vrachttaks op zijn vroegst in 2023‘, 7 maart 2018

Logistiek.nl 6FedEx test bestelbus op waterstof, 2 mei 2018

Marc van der MeerHet MBO naar 2025: twee verhaallijnen, 2015

Nederland Maritiem Land 2 – De Nederlandse Maritieme cluster, Monitor 2018, oktober 2018

Netherlands Maritime Technology 1 – Sectorjaarverslag 2017, Zicht op herstel

Netherlands Maritime Technology 2Maritimetechnology.nl 30 maart 2017

NRCGaan deelfietsen de weerstand overwinnen, 29 september 2017

OCW – Referentieraming 2017

OOMT 1 – Duurzame inzetbaarheid technisch personeel 2025: vakmanschap in de toekomst, 2013

OOMT 3 – Nieuw werk connectivity in verkoop, 2017

Parool – PostNL gaat in Amsterdam bezorgen met e-bakfietsen, 18 mei 2017

Rai VerenigingTrends in mobiliteit 2030, 2013

Rifkin – Rifkin J – De derde industriële revolutie naar een transformatie van economie en samenleving, 2013 

Rijksoverheid 2 – uitgave van de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Buitenlandse Zaken, Defensie, Economische Zaken, Financiën, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Veiligheid en Justitie – De Nederlandse maritieme strategie 2015-2025, 2015

SBB 1 – Leerbedrijvenenquête 2017

SBB 2 – Sectorkamerrapportage 2016

SBB & UWV – Dashboard Basiscijfers Jeugd, 2018 

STC Group – Samen sterk voor de toekomst op Rotterdam-Zuid, 2016

TKI Maritiem in Topsector WaterKennis‐ en Innovatie Agenda 2016‐2019 en Maritiem Innovatiecontract 2016‐2017, V3.0, 3 september 2015

Van der Meer – Van der Meer, R – Blik op overmorgen om in tijd van veranderingen te overleven. Fizier, 35(1), 32-33, 2018

Volberda – Henk W. Volberda – Bent u klaar voor de vierde industriële revolutie? Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 91: 4-3., 2017

Warehousetotaal.nlBezorgrobots van Starship zijn startupfase voorbij, 14 juni 2018

Watisblockchain.nlhttp://watisblockchain.nl

Weber & Weber – Weber, R. H., & Weber, R - Internet of things (Vol. 12). New York, NY, USA:: Springer, 2010

Xia, Yang, Wang & Vinel –  Xia, F., Yang, L. T., Wang, L., & Vinel, A – Internet of things. International Journal of Communication Systems, 25(9), 1101, 2012 

Ghaffarianhoseini e.a – Ghaffarianhoseini, A., AlWaer, H., Ghaffarianhoseini, A., Clements-Croome, D., Berardi, U., Raahemifar, K., & Tookey, J – Intelligent or smart cities and buildings: a critical exposition and a way forward. Intelligent Buildings International, 10(2), 122-129, 2018