Select Page

Circulaire economie is belangrijk
voor alle branches

Circulaire economie

 WAT HOUDT HET IN?

Circulariteit is ook belangrijk voor de carrosserie sector. In de circulaire economie speelt het beheer van grondstoffen een belangrijke rol. Grondstoffenbeheer draait om het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen en producten, waardoor die niet verloren gaan. Duurzaam produceren houdt in dat ondernemingen een strategie of productmethode gebruiken die de natuurlijke hulpbronnen of grondstoffen niet uitput. Er zijn tal van mogelijkheden om een duurzaam beleid te voeren in een bedrijf: van materiaalkeuze tot de aanpak van de werkzaamheden.

“Recycling, duurzaam gebruik van materiaal is al heel lang een issue in de sector, maar was bovenal economisch gedreven (moet goed maar zo goedkoop mogelijk).”
– Jasper Burgers, RAI Vereniging

  WAT VERANDERT ER?

  Naast milieuvriendelijke herstelprocessen leiden efficiënter materiaalgebruik, milieuvriendelijke techniek, ecologische producten en het verwerken van afvalstoffen en restmaterialen ook tot een ecologisch verantwoorde manier van schadeherstel, autospuiten en carrosseriebouw.

  Investeringen in bijvoorbeeld energiezuinige verlichting of door 100% groene energie te gebruiken, maken schadeherstelbedrijven duurzamer. Of door demontage en hergebruik van onderdelen. Zo hergebruiken schadeherstelbedrijven producten en grondstoffen zo veel mogelijk en produceren ze minder afval. Ook kunnen ze ervoor kiezen om producten te gebruiken die het minst schadelijk zijn voor mens en milieu (Rabobank, 2018).

  In de carrosseriebranche past men al jaren circulariteit toe. Men gebruikt verschillende technieken voor het duurzaam repareren van auto’s. En men gebruikt de restyle-techniek. Bijvoorbeeld een auto uitdeuken zonder te spuiten. Als de lak nog onbeschadigd is, kun je de deukjes vaak ‘wegwrijven’. Hiervoor gebruikt men diverse technieken, waarmee je op bijna elke plek een deukje van onderen kunt benaderen en weg masseren. De deuk is weg en de originele lak is behouden (Autoschade John de Groot, z.d.).

  Als je de auto wel spuit, pas je de manier waarop je dat doet aan, zodat je minder afval produceert.

  “Het duurzame en het hergebruik is iets wat al jaren aan de gang is in onze sector, het is geen nieuw fenomeen. Het gaat wel steeds verder.”
  Jasper Burgers, RAI Vereniging

  Sander van Rooijen, FOCWA

  Op het gebied van autospuiten, als je kijkt naar een tekenontwerp, vroeger maakte je een grondverf aan, en dan hield je een deel over en dat werd hard. Dat kan je niet meer gebruiken en dat gooi je weg. Nu met een uv-spuit, daar spuit je mee en dat hang je weer aan de muur, want dat gaat pas drogen op het moment dat je er een uv-lamp op zet. Anders droogt het niet. Daarmee heb je minder afval. Bedrijven zijn bezig met minder verspillen en minder inkopen. Dat is niet alleen het milieuaspect, de doelstelling is ook wel waar om kosten te besparen.

  WELKE VOORBEELDEN ZIJN ER UIT DE PRAKTIJK?

  • Schadeherstelbedrijf Carlux van Autobedrijf Van den Udenhout repareert schade op de duurzaamste manier. Ze werken met milieuvriendelijke materialen. Zoals autolak op waterbasis. Het grootste deel van het energieverbruik wekken ze zelf op met zonnepanelen op het dak van het pand (Udenhout, 2021).
  • Schadenet produceert op de duurzaam ingerichte werkplaatsen met Schadenet Green Facilities het groene alternatief voor professioneel autoschadeherstel. Met Schadenet Green Facilities (duurzame, alternatieve en kostenbesparende reparatietechnieken) geven ze maximaal inhoud aan de wens tot duurzaamheid (Schadenet, z.d.-a).
  • Volvo Cars is ervan overtuigd dat elk onderdeel in hun auto’s zo moet zijn ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd dat je het kunt gebruiken en hergebruiken; hetzij door het bedrijf, hetzij door hun leveranciers. Door zich te richten op efficiënt gebruik van middelen en de gecreëerde waarde in materialen en onderdelen zo lang mogelijk te behouden tijdens de levenscyclus, wil de onderneming het gebruik van materialen, onderdelen en auto’s optimaliseren en afval in het proces elimineren. Volvo Cars reviseert onderdelen, zoals versnellingsbakken en motoren, om beter gebruik te maken van materiaal en de uitstoot te verminderen. In 2020 reviseerden ze ongeveer 40.000 onderdelen, waardoor ze bijna 3.000 ton aan CO2-uitstoot bespaarden. Tegen 2025 wil Volvo Cars de recyclingactiviteiten meer dan verdubbelen. Om ervoor te zorgen dat waardevol materiaal in omloop kan blijven, recyclede de onderneming in 2020 95 procent van haar productieafval (Transport Online, 2021).

  WAT IS DE IMPACT VAN CIRCULAIRE ECONOMIE OP HET WERKVELD?

  Werkzaamheden veranderen
  Bij schadeherstel, reparaties en autospuiten kan men gebruikmaken van milieuvriendelijke materialen, duurzame reparatie- en autospuittechnieken, en recycling en hergebruik van materialen. Men moet zich er vooral van bewust zijn en nadenken over duurzaam werken. En het duurzaam werken dan blijven uitvoeren.

  “Recycling, dat is vaak het hergebruik van materialen. Ik denk dat het meer bewust zijn is dat je iets niet zomaar wegkiepert en vervangt door een nieuw component. Maar dat je gaat kijken, kan ik dit nog repareren? Of kan ik er wat mee? Voordat je iets vervangt. Meer de mindset van: wees je bewust waar je mee bezig bent, zowel op economisch als duurzaamheidsgebied.”
  Jasper Burgers, RAI Vereniging

  In de carrosseriebouw gaat het ook over verschillende onderwerpen, waarbij men moet nadenken over circulair ontwerpen en recycling.

  Benodigde vaardigheden
  Het gaat voornamelijk over de bewustwording van circulariteit, zodat men er rekening mee houdt en zich erop richt bij de werkzaamheden.

  Bij reparatie, herstel en carrosseriebouw gaat het over de kennis en vaardigheden op het gebied van de levensduurverlenging van materialen, kennis over het hergebruiken van afval en de creativiteit om nieuwe bestemmingen te bedenken voor de gebruikte materialen.

  Ik denk dat het een stuk basiskennis wordt, niet alleen voor onze sector. Realiseren waar je mee omgaat en repareren wat je kan repareren. En gooi het pas echt weg als het echt niet anders kan. Weggooien betekent soms demonteren in onderdelen en scheiden bij het afval, zodat het weer hergebruikt kan worden op een andere manier.
  – Jasper Burgers, RAI Vereniging

  Carrosseriebouw, ik hoop dat de studenten in de toekomst wel een knopje hebben om na te denken over alles wat zij gebruiken in hun beroep, wat daar de recyclewaarde van is, de ecologische voetstappen of de duurzaamheid ervan.”
  Roel Akkerman, Summa College

  Het inspiratierapport van SBB biedt handvatten voor de transitie naar circulair beroepsonderwijs. Het rapport is weergegeven op https://www.s-bb.nl/activiteiten/feiten-en-cijfers/arbeidsmarkttrends/

  INHOUDSOPGAVE CARROSSERIE