Select Page

Automerken verschillen steeds meer qua materialen en technieken

Personalisering

 WAT HOUDT HET IN?

Elk automerk ontwikkelt eigen systemen voor het steeds verder ondersteunen en assisteren van de bestuurders. Daarom is reparatie voor een bepaald merk steeds meer een vak apart: er is speciale kennis, kunde en apparatuur voor nodig. Wanneer de auto zelf een grotere rol gaat spelen in de veiligheid op de weg, wil de fabrikant van die auto meer grip op onderhoud en reparatie ervan. Zijn reputatie staat immers op het spel. Daarom zal de fabrikant in toenemende mate eisen stellen aan de kennis en apparatuur die een schadehersteller in huis moet hebben om voor dat merk te repareren.

Zowel fabrikanten, importeurs en dealernetwerken sluiten de keten, integreren verzekering en (private) lease, en contracteren schadeherstel steeds meer bij merk-erkende bedrijven (BOVAG, 2018).

“Tesla’s bijvoorbeeld, worden voornamelijk hersteld bij Tesla-erkende schadeherstellers. Er is specifieke merkkennis voor nodig om voor zo’n automerk te werken.”
Frank Ruygrok, BOVAG

WAT VERANDERT ER?

Omdat auto’s steeds complexer in elkaar zitten, sturen automerken steeds meer aan op merk-erkend schadeherstel. De verschillende technologieën en materialen en ook de verschillende vormen van autogebruik (autodelen, private lease, MaaS) leiden tot verandering in de schadeherstelmarkt.

Sommige schadeherstelbedrijven hebben inmiddels gekozen voor het herstellen van een beperkt aantal merken.

Volgens FOCWA speelt merk-erkenning een rol bij schadeherstel. Men hoorde in 2018 al steeds meer over de opkomst van merk-erkend schadeherstel. Het uitgangspunt bij merk-erkenningen is dat je alle auto’s vakkundig en goed moet herstellen. Merk specifieke kennis kan daarbij van toegevoegde waarde zijn. Sommige bedrijven beschikken al over de juiste materialen, kennis en equipment en zijn in staat deze auto’s goed te herstellen. Voor sommige merken zijn in 2018 aanvullende trainingen en opleidingen nog wel vereist.

Van FOCWA mogen merk-erkenningen geen marktafscherming betekenen en daarom moeten ze beschikbaar zijn voor alle schadeherstelbedrijven die aantoonbaar aan de voorwaarden voldoen en die een merk-erkenning als toegevoegde waarde beschouwen.

Alle auto’s moeten vakkundig en goed hersteld worden. Merk specifieke kennis kan daarbij van toegevoegde waarde zijn. Reparaties hoef je echter niet per definitie te laten uitvoeren door bedrijven die per contract zijn verbonden aan het merk. Bedrijven beschikken vaak al over de juiste materialen, kennis en equipment en zijn in staat de auto’s van dat merk juist te herstellen (FOCWA, 2018).

Schadeherstellers kunnen zich op verschillende manieren positioneren. Indien men zich richt op merk specifiek schadeherstel is merkspecialisatie essentieel (BOVAG, 2018). De universele schadehersteller daarentegen moet zich ‘wapenen’ tegen het merkgerichte kanaal. Dat kan hij alleen doen door bewezen kwalificaties.

Via een importeur of dealer kan een bedrijf merk-erkenning krijgen. Als dat traject voor merk-erkenning start, zal men aan allerlei eisen moeten voldoen. Landrover en Jaguar bijvoorbeeld, leiden werknemers intern op (ABS Autoherstel, 2021).

Ook bij autospuiten speelt merkkennis een rol.

De grootste ontwikkeling bij autospuiten zit in het materiaal wat ze gebruiken. Dat is heel moeilijk om daar iets mee te doen, want het is per merk echt verschrikkelijk anders wat ze kiezen. En dat is ook gedekt, als je ergens komt als spuiter is het eerste wat je krijgt trainingen van de lakleverancier van hoe moet je met dit product omgaan. Dat is een compleet andere manier van werken. Ze krijgen trainingen van de leverancier. Dat verschilt heel erg, dat is merk kennis.”
Sander van Rooijen, FOCWA

WELKE VOORBEELDEN ZIJN ER UIT DE PRAKTIJK?

  • ABS Autoherstel is al drie jaar Tesla-reparateur en is nu bezig met een merk-erkenning voor Jaguar Land Rover. Iemand van Jaguar Land Rover Benelux is enkele keren langsgekomen voor een audit en vinkte bij ieder bezoek punten aan op de eisenlijst, tot die compleet was. Hij kijkt het dossier vervolgens na en de eindcommissie in Engeland ondertekent het (ABS Autoherstel, 2021).
  • Schadenet heeft binnen zijn keten voor ieder merk meerdere merkspecialisten. Dit zijn locaties die door het betreffende merk officieel zijn gecertificeerd en als zodanig zijn erkend. Deze locaties bevinden zich over het gehele land (Schadenet, z.d.-b).

WAT IS DE IMPACT VAN PERSONALISERING OP HET WERKVELD?

Werkzaamheden veranderen
De complexere merkauto’s vereisen dat je blijft leren, anders houd je de ontwikkelingen niet bij. In verband met de keuze van een bedrijf voor merk-erkend schadeherstel heb je namelijk specifieke merkkennis en ervaring nodig. Op het gebied van autospuiten verschilt de benodigde productkennis per leverancier (merk). De basiskennis van producten is ook belangrijk.

Benodigde vaardigheden
Om als (merk-erkend) schadehersteller alle moderne auto’s te kunnen herstellen, moeten de medewerkers merkgericht opgeleid zijn. Medewerkers op het gebied van schadeherstel moeten kennis hebben van merk specifieke eisen. Ook neemt de complexiteit van auto’s steeds verder toe en daarom moet de werknemer zijn kennis verbreden (OOC, 2018c). Autospuiters hebben voor een merk specifieke (product)kennis nodig.

INHOUDSOPGAVE CARROSSERIE