Select Page

Samenwerking heeft invloed op de strategie, de planning en de processen

Samenwerkende branches

 WAT HOUDT HET IN?

Er zijn diverse maatschappelijke veranderingen (bijvoorbeeld duurzaamheid, druk vervoer over het spoor) en nieuwe klantbehoeften, waardoor ook verschillende vormen van samenwerking nodig zijn. MaaS is bijvoorbeeld al een vorm van samenwerking van/tussen vervoeraanbieders.

WAT VERANDERT ER?

Voor een drempelloze reis van deur tot deur, nu en in de toekomst, werkt NS intensief samen met diverse partners, waaronder ProRail, belangen- en reizigersorganisaties, andere vervoerders en (decentrale) overheden. Hierin staat steeds het gezamenlijk belang van een optimale reis voor de reiziger centraal. Ze bouwen aan een duurzame relatie op basis van vertrouwen en staan open voor nieuwe inzichten van samenwerkingspartners.

Ze werken ook samen met een breed scala aan partners om Nederland op langere termijn bereikbaar te houden en mobiliteit slimmer, flexibeler, groener en veiliger in te richten. Dit doet NS bijvoorbeeld in de Mobiliteitsalliantie, een brede samenwerking van mobiliteitspartijen om de bereikbaarheid van Nederland vóór 2030 te verbeteren. Andere voorbeelden zijn de coalitie Anders Reizen, waarin ze samenwerken aan duurzame zakelijke mobiliteit, en Transport voor de Randstad.

Samen met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen zoeken ze ook actief naar nieuwe recycle- en upcycle toepassingen. Zo hebben ze in 2019 drie circulaire challenges op www.spoorlab.nl geplaatst om nieuwe toepassingen voor oude treinmaterialen te zoeken (stoelzittingen, bagagerekken en treinstoffen). Ze werken samen met de Hogeschool Windesheim in Zwolle om nieuwe toepassingen te vinden voor de afgeschreven thermohardende composieten. Bij het vinden van oplossingen voor hergebruik van treinzittingen en bagagerekken betrekken ze studenten van de Haagse Hogeschool (NS, 2020).

WELKE VOORBEELDEN ZIJN ER UIT DE PRAKTIJK?

 • De Mobiliteitsalliantie is een uniek samenwerkingsverband van inmiddels 25 partijen, opgericht om ervoor te zorgen dat de bewegingsvrijheid van Nederland ook in de toekomst behouden blijft. Dit vraagt om een verandering naar een nieuw, slimmer mobiliteitssysteem waarin zowel de reiziger als de ondernemer flexibel kan reizen. Tot de 25 partners van de Mobiliteitsalliantie behoren Transport & Logistiek Nederland, RAI Vereniging, RET, Fietsersbond, NS, Vereniging Zakelijke Rijders en Centraal Bureau voor de Rijn- & Binnenvaart (Mobiliteitsalliantie, z.d.).
 • NS wil reizigers veel vrijheid bieden bij het kiezen van het juiste vervoermiddel op het juiste moment. Waar het kan met hun eigen diensten, maar ook door gebruik te maken van andere aanbieders. Zo gaan ze met partners deelauto’s aanbieden op stations in regionale gebieden.
 • Nederland heeft niet alleen op het spoor, maar ook op de weg en op de fietspaden grote mobiliteitsopgaven, vooral in de spits. Om die op te lossen, moeten we de handen ineenslaan. Daarom heeft NS zich met 25 andere belangrijke mobiliteitspartijen verenigd in de Mobiliteitsalliantie. Samen willen ze ervoor zorgen dat de bewegingsvrijheid in Nederland in de toekomst behouden blijft.

  WAT IS DE IMPACT VAN SAMENWERKENDE BRANCHES OP HET WERKVELD?

  Werkzaamheden veranderen
  De samenwerking heeft waarschijnlijk geen impact op de werkzaamheden van de railvervoermachinist, wel op het bedrijf. Het bedrijf moet zich, indien noodzakelijk en zinvol, richten op samenwerking met andere partijen.

  INHOUDSOPGAVE RAIL