Select Page

Samenvatting Rail

Samenvatting Rail

Smartification

Slimme datasystemen

Bij Rail, personen- en goederenvervoer, vinden de komende jaren veranderingen plaats op het gebied van European rail traffic management system (ERTMS). Het ERTMS is de internationale standaard voor treinbeveiliging. Het is verplicht en wordt ingevoerd in Nederland. ERTMS is ingebouwd in treinen en in de infrastructuur van het spoor. De invoering van systemen op basis van de ERTMS leidt tot een verdere verschuiving van veelal (elektro)mechanische systemen naar computergestuurde systemen.

ERTMS leidt tot een pakket met vakbekwaamheidseisen voor de machinist. Zij moeten een opleiding of bijscholing volgen om te kunnen rijden met de ERTMS.

Co-botisering

Industrial robots – semi autonoom vervoer

De ambitie van de overheid betreft een ontwikkeling van een veilig, robuust en duurzaam mobiliteitssysteem. Om dat aan te kunnen is ook automatic train operation (ATO) noodzakelijk. ATO is het automatisch besturen van een railvoertuig. Bij ATO gebeurt het optrekken, rijden en afremmen automatisch volgens de dienstregeling. Bij ATO zijn vier automatiseringsniveaus te onderscheiden, van automatiseringen in de trein met ondersteuning van de beveiligings- en adviessystemen tot een volledig autonome trein.

ATO is nu nog in ontwikkeling. Door ATO zullen de werkwijzen, kennis en vaardigheden van railvervoermachinisten wel veranderen. Misschien wordt de machinist een toezichtbeheerder op het lopende proces of een soort procesoperator die bij verstoringen optreedt.

Duurzame wereld

Energietransitie

Treinvervoer (personen- en goederenvervoer) kan goed bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Het draagt al bij aan het klimaatakkoord van Parijs (CO2-reductie). Men moet bijvoorbeeld energiezuinig rijden.

De bedrijven op het gebied van personen en goederenvervoer zijn al actief op het gebied van de energietransitie. Zij brengen hun medewerkers hiervan ook op de hoogte. Op het gebied van verduurzaming van machinisten bij zowel goederen- als personenvervoer gaat het voornamelijk over het zich bewust zijn van de energietransitie (de duurzaamheid).

Circulaire economie

Een circulaire economie is gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen en producten. Het is de ambitie van NS om in 2030 helemaal circulair te zijn. NS wil het gebruik van nieuwe grondstoffen zo veel mogelijk beperken en de grondstoffen die ze gebruiken zo lang mogelijk in de kringloop houden.

Participatie economie

Deeleconomie

In de toekomst reizen alle reizigers bij voorkeur nog meer op een betrouwbare, veilige, snelle, gemakkelijke en comfortabele wijze van A naar B. Het openbaar vervoer is daarbij een onderdeel van het totale mobiliteitssysteem en speelt daarin ook een belangrijke rol. Mobility as a service (MaaS) staat voor een transitie in mobiliteit waarbij de consument toegang heeft tot de mobiliteit in de vorm van diensten. MaaS brengt verschillende modaliteiten samen op een (mobiliteits)platform voor openbaar vervoer, autoverkeer en fietsen.

De deeleconomie en MaaS hebben weinig invloed op de werkzaamheden van de railvervoermachinist. Wel hebben ze invloed op de strategie, processen, planning en activiteiten van het bedrijf (bijvoorbeeld NS).

Marktontschotting

Samenwerkende branches

Er zijn diverse maatschappelijke veranderingen (bijvoorbeeld duurzaamheid, druk vervoer over het spoor) en nieuwe klantbehoeften, waardoor ook verschillende vormen van samenwerking nodig zijn. MaaS is bijvoorbeeld al een vorm van samenwerking.

De samenwerking heeft impact op de railvervoerbedrijven. Het bedrijf moet zich, indien noodzakelijk en zinvol, richten op samenwerking met andere partijen. Samenwerking heeft invloed op de strategie, de planning en de processen van het bedrijf. Maar het heeft geen impact op de machinist.

Economische ontwikkelingen

Eind 2019 waren er in het spoorvervoer 55 bedrijven operationeel (o.a. NS, Arriva, Abellio, Eurostar International, Thalys, NS, DB Carga, Veolia Transport Nederland, ACTS Nederland, ERS Railways, Rotterdam Rail Feeding). De NS is het grootste bedrijf in het personen spoorvervoer. DB Cargo is het grootst in de goederen spoorvervoer.

De omzet van het vervoer per spoor was in 2019 met 6 procent flink hoger dan het jaar er voor. In 2020 daalde de omzet 36,8 procent.

De coronacrisis zal nog een paar jaar een negatieve impact hebben op het spoorvervoer. De NS verwacht dat ze de komende vijf jaar een negatieve impact hebben op basis van de corona crisis. Uitgaande van de inzichten in 2020 verwacht NS pas in 2025 weer de reizigersaantallen uit het topjaar van 2019 te vervoeren. De NS verwacht 2.300 banen te schrappen, dat zijn diverse functies. Waarschijnlijk niet machinist rail vervoer.

Pas na 2024 zullen de reizigersaantallen naar verwachting weer op het niveau van 2019 zijn. NS moet tot en met 2025 1,4 miljard euro besparen om financieel gezond te blijven en de prijs van een treinkaartje betaalbaar te houden. Tegelijkertijd wil NS blijven investeren en het treinenverkeer het spoor verhogen.