Select Page

Participatie economie

Participatie economie

De zogenaamde flexibele schil van bedrijven, bestaande uit werknemers met tijdelijke contracten en externen, neemt in omvang toe. De waarden van je eigen pad kiezen wordt belangrijker. Maar daarbij neemt het belang om samen te werken met andere specialisten om het samen te doen toe. De kwaliteit van werk wordt er groter door. Het is vaker gelegenheidssamenwerking op diverse projecten. Minder vast en gestructureerd. Traditionele indelingen van bedrijven en sectoren verdwijnen. De vrijheid die gehecht wordt aan een goede werk-privébalans zien we ook terug in de opkomst van de platformeconomie. Mensen hechten minder waarde aan bezit en diensten als mobility as a service, software as a service groeien. De keuzemogelijkheden voor bepaalde diensten en om het leven zelf vorm te geven is enorm.

Deeleconomie

Lees verder

INHOUDSOPGAVE RAIL