Select Page

Men moet nadenken hoe men circulaire economie kan uitvoeren

Circulaire economie

 WAT HOUDT HET IN?

De circulaire economie betreft diverse onderwerpen. Circulair wil o.a. zeggen minder afval, minder uitstoot en optimaal hergebruik van materialen en recycling van producten. Voor het gebruik en onderhoud kan men zich ook richten op andere systemen en levensduur verlengende oplossingen (producten die langer meegaan). De bedrijven moeten op het gebied van de circulaire economie ook rekening houden hoe ze hun werkzaamheden daar op aanpassen.

Circulaire economie binnen mobiliteit gaat niet alleen over auto’s. Het betreft alle vormen van mobiliteit, dus o.a. ook fietsen, motors, scooters en verbrandingsmotoren.

  WAT VERANDERT ER?

  Bedrijven op het gebied van mobiliteit (o.a. auto’s en bedrijfswagens) moeten rekening houden met de circulaire economie en hoe men werkzaamheden gaat aanpassen. Het gaat over diverse onderwerpen. Bijvoorbeeld het circulaire ontwerp en de productie: materiaalkeuze voor de onderdelen en componenten en het gebruik van recyclebare materialen. Op het gebied van gebruik en onderhoud kan men zich ook richten op andere systemen en levensduur verlengende oplossingen (producten gaan langer mee). En ook het slimme hergebruik en de recycling van producten. Men kan zelf producten hergebruiken maar er ook voor zorgen dat producten die men niet meer gebruikt dat die door een andere bedrijf gerecycled kunnen worden (ergens afleveren zodat het gerecycled kan worden).

  De mobiliteit bedrijven moeten circulaire economie tot onderdeel maken van hun werk en bedenken hoe ze hierop kunnen inspelen. Veel bedrijven zijn al circulair op het gebied van hun werk. De circulaire werkwijzen blijven zich ontwikkelen (o.a. hergebruik, recycling, ketensamenwerking). Zo eisen nieuwe technologieën bijvoorbeeld weer nieuwe inzichten over hoe men kan inspelen op de circulaire economie.

  Michel Voorwinde, Vereniging importeurs van verbrandingsmotoren

  Circulariteit is heel simpel en een onderdeel van de branche is revisie. Revisie telt hartstikke in circulariteitsgedachte. Wat je doet is bijvoorbeeld een motor een tweede leven geven. Daarmee ga je heel veel resources hergebruiken of heel veel materialen hergebruiken. En als de motor uiteindelijk echt op is, wordt die verschroot en wordt van het schroot weer nieuw materiaal gemaakt, dat weer hergebruikt wordt. Er zijn al bedrijven die bijna 100 procent circulair zijn in hun werk. Maar nieuwe technieken hebben soms negatieve invloed op circulariteit. Dat gaat dan niet samen. Het is een grote legpuzzel, die uiteindelijk in elkaar past. Je zal andere oplossingen moeten gaan verzinnen.

  WELKE VOORBEELDEN ZIJN ER UIT DE PRAKTIJK?

  • Accupakketten of delen van een accupakket van een elektrische auto hergebruikt men soms in een andere elektrische auto.
  • Van de 22,9 miljoen fietsen in Nederland zijn er 2,6 miljoen elektrisch, en het aantal e-bikes in Nederland blijft groeien. Fietsen vervangt men na gemiddeld 20 jaar. Dit betekent elk jaar meer dan 1 miljoen afgedankte fietsen. Het bedrijf Roetz streeft al een aantal jaren naar een circulaire en inclusieve samenleving. Met de huidige Roetz-bikescollectie behalen ze 30 procent circulariteit. En wel 70 procent bij het herproduceren van ov-fietsen. Het is hun ambitie om de volgende stap te zetten naar een 100 procent circulaire fiets.
  • In Nederland recyclen we alle afgedankte auto’s duurzaam en hergebruiken we vrijwel alle materialen. Autodemontagebedrijven, shredderbedrijven en recyclingbedrijven hebben in 2019 een recyclingpercentage van 98,4 procent gerealiseerd. In 2019 hebben de ketenpartners van Auto Recycling Nederland 197.650 auto’s duurzaam gerecycled.
  • Het bedrijf Circular Cycling bouwt racefietsen zo veel mogelijk van gebruikte onderdelen. Die fietsen noemen ze UpCycles.
  • Scooter Recycling Nederland is in 2011 opgezet door RAI Vereniging en BOVAG en heeft als doel brom- en snorfietsen op een milieuverantwoorde wijze te recyclen.
  • Auto Recycling Nederland is verantwoordelijk voor het inzamelen en verwerken van de afvalstoffen en werkt daarbij samen met 226 aangesloten autodemontagebedrijven om ook de nieuwste componenten van auto’s te kunnen recyclen.
  • Renault is een goed voorbeeld van het toepassen van circulariteit in de productiefase. Het automerk houdt zich al enkele jaren bezig met het inzamelen, refurbishen en opnieuw in de markt zetten van gebruikte onderdelen (SBB, 2021).

  WAT IS DE IMPACT VAN CIRCULAIRE ECONOMIE OP HET WERKVELD?

  Om een circulaire economie te kunnen realiseren, is het belangrijk over de eigen grenzen, kaders en sectoren heen te kijken. Innovaties ontstaan uit andere denkpatronen en kruisbestuivingen tussen sectoren. Samenwerken is essentieel om impact te maken binnen de circulaire economie.

  Men kan bijvoorbeeld zelf een product opnieuw proberen te gebruiken, te regelen dat het gerecycled wordt of juist producten aanschaffen die een langere levensduur hebben.

  Het accupakket van een elektrische auto en elektrische wordt bijvoorbeeld hergebruikt. Alle afgedankte auto’s in Nederland worden duurzaam gerecycled en vrijwel alle materialen worden hergebruikt. Auto Recycling Nederland (ARN) is verantwoordelijk voor het inzamelen en verwerken van de afvalstoffen. Gedemonteerde autobanden gaan naar een verwerker. Banden die nog goed zijn, worden voor hergebruik doorverkocht.

  Het gaat bijvoorbeeld niet alleen over circulaire economie op het gebied van auto’s, maar ook andere vormen van circulaire economie binnen het bedrijf. Bijvoorbeeld afval van de werkplaats, verpakkingen etc.

  Er is ook ketensamenwerking om recycling samen groots te kunnen aanpakken.

  Het inspiratierapport van SBB (SBB, 2021) biedt handvatten voor de transitie naar circulair beroepsonderwijs. Het rapport is weergegeven op https://www.s-bb.nl/activiteiten/feiten-en-cijfers/arbeidsmarkttrends/

  INHOUDSOPGAVE MOBILITEIT