Select Page

Digitale service draagt bij aan meer klantgerichtheid

Digital services

 WAT HOUDT HET IN?

In de luchtvaart doen nieuwe digitale services versneld hun intrede, dat is een service waarbij klanten en passagiers steeds meer zelf kunnen doen.

Dit wordt aangedreven door en geconcretiseerd in projecten als ‘Schiphol Digital Airport’ en ‘KLM Digital Studio’. Om de reisbeleving voor passagiers zo positief mogelijk te maken, ontwerpt men steeds nieuwe toepassingen. Klanten vinden het steeds vanzelfsprekender dat informatie snel en betrouwbaar toegankelijk is. In de bevindingen komt naar voren dat bedrijven in de luchtvaart gemiddeld genomen vooroplopen bij het inrichten van digitale kanalen voor klantacquisitie en -behoud, dienstverlening en klantenservice (House of Aviation, 2019a).

Digitale services leveren een bijdrage aan het personaliseren van de reizigerservaring, de zelfservice voor de passagiers en werkzaamheden op het gebied van de luchtvracht. De vervoersvraag zal individualiseren en een sterk ‘on demand karakter’ krijgen, gefaciliteerd door digitale, met elkaar communicerende systemen. Zo komt de passagier steeds sneller en efficiënter van zijn huis naar het vliegtuig. Passagiers zullen via individuele digitale hulpmiddelen met systemen, zoals bijvoorbeeld scanners communiceren om hun reis te (her)plannen en met diensten en faciliteiten aan te kleden.

Biometrie
Security en screening van passagiers, bagage en vracht zullen verregaand gedigitaliseerd zijn en niet langer de bottleneck in de vervoersstroom vormen. Voor de screening van passagiers worden biometrische systemen gebruikt. Op luchthavens zullen bijvoorbeeld beveiligingsprocessen, daarmee nog meer verbeteren, via biometrische verificatie bij ingangen. Biometrie staat bekend als een veilige methode om mensen te identificeren of een identiteit te verifiëren, waarbij de unieke kenmerken van een persoon worden gebruikt, zoals vingerafdrukpatronen, spraakpatronen, gezichtsstructuren of het iris- of retina-patroon van het oog.

De tijd die een passagier doorbrengt op basis van de biometrische verificatie op het vliegveld is daardoor korter. Amsterdam Airport Schiphol voert al versnelde gezichtsherkenning (biometrie) in. Dat moet paspoortcontroles onnodig maken. De Koninklijke Marechaussee bekijkt ook hoe ze het aantal contactmomenten kan verminderen. In de toekomst zullen de paspoortcontroles geheel verdwijnen en komt de klant op Schiphol binnen via een gang waarin iedereen met technische hulpmiddelen gecontroleerd wordt. Voor overstappers test Schiphol al met de Short Connection Pass. Die ontvangt de reiziger door bij een overstap van minder dan een uur de boardingpass te scannen en zo een versneld controletraject te volgen (Uniglobe, 2020).

WAT VERANDERT ER?

Het passage-, incheck- en afhandelingsproces is steeds meer gedigitaliseerd. De ontwikkelingen hebben het doel om een optimale bezoekerservaring te creëren en de on-time performance van de luchthaven te verbeteren. Het gebruiken van slimme, digitale middelen maakt de reis van huis naar eindbestemming een stuk comfortabeler en eenvoudiger. De passagier van de toekomst organiseert zijn reis van ‘deur tot deur’ digitaal. Bagage kan – als men wil – apart naar de eindbestemming reizen en tegelijk met de passagier arriveren. Vertragingen, wachtrijen en luchthavencongestie zullen steeds meer tot het verleden behoren.

De passagier hoeft anno 2030 zelfs niet meer de bagage van en naar het vliegveld te brengen, want die wordt thuis opgehaald en op de eindbestemming afgeleverd. Ook is het niet meer nodig een paspoort of ander reisdocument mee te nemen; dankzij biometrie is inchecken sterk vereenvoudigd (Practoraat Airport & Aviation, 2019).

WELKE VOORBEELDEN ZIJN ER UIT DE PRAKTIJK?

  • Men kan online inchecken bij KLM, ook via een app. En extra bagage meenemen bij de KLM kun je ook online regelen. Online een vliegtuigstoel boeken is eveneens mogelijk (KLM, 2021).
  • Schiphol wil voor reizigers 24 uur per dag persoonlijk reisadvies beschikbaar hebben. Dit doen ze op basis van data en persoonlijke context en voorkeuren. Omdat veel reizigers online hun vluchtinformatie opzoeken geeft Schiphol online reisadvies (Schiphol, z.d.-e).
  • Om de overstap van de ene vlucht op de andere aangenamer te maken en te versnellen, heeft Schiphol de Short Connection Pass ontwikkeld. Hiermee kunnen reizigers met een korte overstaptijd de wachtrij bij controles passeren. Ze kunnen hun boardingpass scannen, waarna men op basis van de vluchtinformatie de overstaptijd berekent. Bij een korte overstaptijd print de Short Connection een pas uit. Daarmee kun je gebruikmaken van de Short Connection Lane en hoef je niet in de rij te staan bij de veiligheids- en paspoortcontrole. Daarnaast is het met deze dienst voor medewerkers makkelijker om reizigers met een korte overstap te herkennen en te helpen (Schiphol, z.d.-a).
  • Met het digitale iFly-magazine benaderde KLM in 2019 al miljoenen reizigers acht keer per jaar in veel verschillende talen en meer dan 220 landen. En dat zo goed mogelijk gepersonaliseerd. Om dit complexe proces te managen, maakte het bedrijf data-driven content leidend (Emerce, 2019).

WAT IS DE IMPACT VAN DIGITAL SERVICES OP HET WERKVELD?

Werkzaamheden veranderen
De digitale services op de luchthaven volgen elkaar in hoog tempo op. In 2019 werd dit reeds aangedreven door de (dreigende en acute) toenmalige personeelstekorten, waardoor digital services noodzakelijke maatregelen waren om de arbeidsproductiviteit te verhogen. Digitalisering heeft veel impact op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Medewerkers moeten zich beter bewustzijn van de digitalisering. Om ervoor te zorgen dat medewerkers in staat blijven om hun werk te doen, zullen ze mee moeten gaan in de digitale transitie. Als medewerkers hierop inspelen, kunnen zij waarde blijven toevoegen op de luchthaven (House of Aviation, 2019a).

Voor de werkenden in de luchtvaart betekent een andere inrichting van het inchecken, de securitycheck en boarding, een andere manier van dienstverlening (House of Aviation, 2019b). Het passage-, incheck- en afhandelingsproces is steeds meer gedigitaliseerd. De verwachting is dat daardoor (een deel van de) routinematige, administratieve taken verdwijnen of dat werkzaamheden verschuiven. Men heeft dan meer tijd om zich op andere activiteiten te richten. Zo kunnen serviceverleners (o.a. luchtvaartdienstverleners) meer klantgericht zijn en service verlenen. Als het gaat over de servicecomponent kan men ook proactiever reageren op passagiers. 

Rode draad bij deze ontwikkelingen is dat repeterend, controlerend en arbeidsintensief werk door mensen steeds meer wegvalt. Dit biedt ruimte voor meer menselijke interactie, aandacht, empathie, service en creativiteit. Studenten en huidige medewerkers, bijvoorbeeld de luchtvaardienstverleners, dienen op deze ontwikkelingen voorbereid te zijn (House of Aviation, 2019a). 

Benodigde vaardigheden
Men moet digitaalvaardig zijn om passagiers te ontzorgen in de digitale processen. Digitale services leveren ook veel data op. Die combinatie, dus ook het kijken en kunnen interpreteren van die informatie en data kan bijdragen aan de klantenservice. Het is dus belangrijk om de digitale bewustwording te vergroten en daardoor meer klantgericht te zijn. Medewerkers (o.a. luchtvaartdienstverleners), moeten kunnen omgaan met de diverse (bedrijfsspecifieke) digitale systemen, en het kunnen inzetten.

Een professionaliseringsslag is ook dat medewerkers veel over een klant weten en bijhouden. Daarmee kunnen ze ook, vooral in de rol die daarvoor nodig is, steeds meer focussen op het serviceaspect en op de relatie met de klant in plaats van de transactie.

De tools veranderen regelmatig door het krijgen van een update. De systemen worden vervangen door een ander systeem, er word extra informatie toegevoegd of de software word ge-updated. Men moet altijd leren hoe het aangepaste of nieuwe systeem (tool) werkt. Medewerkers moeten dus wendbaar zijn en zich regelmatig verdiepen in de aangepaste of nieuwe tools. Dat betekent ook dat ze een hogere mate van learning activity moeten hebben.

INHOUDSOPGAVE LUCHTVAART