Select Page

Circulaire economie begrijpen
en toepassen

Circulaire economie

 WAT HOUDT HET IN?

Een duurzame luchthaven heeft ook te maken met de circulaire economie. De circulaire economie betreft diverse onderwerpen. Circulair wil o.a. zeggen minder afval, minder uitstoot en optimaal hergebruik van materialen en recycling van producten. Voor het gebruik en onderhoud kan men zich ook richten op andere systemen en levensduur verlengende oplossingen (producten die langer meegaan). De bedrijven moeten op het gebied van de circulaire economie ook rekening houden hoe ze hun werkzaamheden daar op aanpassen.

De circulaire economie kan ook een rol spelen in de luchtvrachtoperaties.

Bedrijven moeten circulaire economie een onderdeel maken van hun werk en bedenken hoe ze hierop kunnen inspelen. Veel bedrijven zijn al circulair op het gebied van hun werk. De circulaire werkwijzen blijven zich ontwikkelen.

  WAT VERANDERT ER?

  Het doel is dat in 2050 alle luchthavens volledig circulair zijn. Als tussenstap zijn de luchthavens in 2030 afvalvrije (zero-waste) airports. Voorbeelden om de doelen te bereiken, zijn

  • afval minimaliseren, scheiden en upcyclen;
  • inzicht hebben in materialen en reststromen;
  • uitfaseren van producten voor eenmalig gebruik;
  • circulair ontwerpen om materialen te hergebruiken;
  • nieuw contract voor afvalverwerking op basis van het principe ‘de vervuiler betaalt’;
  • duurzaam asfalt en beton gebruiken (Schiphol Groep, 2019).

  WELKE VOORBEELDEN ZIJN ER UIT DE PRAKTIJK?

  • Sinds de zomer van 2015 verzorgt SUEZ een complete in-house dienstverlening op Schiphol. Het bedrijf verzamelt en sorteert afval voor recycling. SUEZ zamelt afval in bij zo’n 100 horecagelegenheden, 19 kantoren en in de douaneterminals (SUEZ, z.d.).
  • Uit alle delen van de wereld komen vliegtuigen naar Aircraft End of Life Solutions (AELS) in Twente Airport. Hier ontmantelt men de vliegtuigen, om de onderdelen te kunnen hergebruiken. Van de stoelen en cockpitinstrumenten tot het landingsgestel en complete vleugels. Grofweg hergebruikt men ongeveer 50 procent van het gewicht van een vliegtuig. Dat zorgt niet direct voor afvalreductie, maar het zorgt er wel voor dat men minder nieuwe producten hoeft te maken. Denk aan grondstoffen als aluminium, titanium en roestvrij staal (NULL, 2020).
  • In lounge 2 op Schiphol is de verlichting een staaltje circulaire economie. Philips en Cofely hebben overal de armaturen aangepast, zodat ze componenten makkelijk kunnen vervangen. Dit zorgt voor een langere levensduur van de verlichting. En als de lampen aan het eind van hun levensduur zijn, neemt Philips ze terug om ze te recyclen (Schiphol, z.d.-f).

  WAT IS DE IMPACT VAN CIRCULAIRE ECONOMIE OP HET WERKVELD?

  Benodigde vaardigheden
  Om de circulaire economie een plek te geven in het beroepsonderwijs, is het aan te bevelen om het bewustzijn van de studenten te vergroten. De werkenden van de toekomst moeten leren nadenken over hun afvalproductie en hoe ze productverspilling kunnen tegengaan. Maar niet alleen het vergroten van het bewustzijn en de kennis is nodig, ook is het aanleren van een onderzoekende houding wenselijk. Dan leert de toekomstige werkende nadenken over wat echt bijdraagt aan een circulaire economie. De toekomstige werkende moet leren om aan de ‘binnenkant’ van de keten te kijken: hoe zit dit, en hoe kunnen we het verbeteren? Ze moeten leren begrijpen wat de context is, die analyseren, en als dat dan is aangepast, kijken wat er dan gebeurt.

  INHOUDSOPGAVE LUCHTVAART