Duurzame wereld

Duurzame wereld

Wat houdt de megatrend duurzame wereld in: We ontwikkelen steeds meer mogelijkheden om onze maatschappij anders in te richten, met meer aandacht voor natuur en welzijn.Het besef datwe maar één wereldhebben, waar we van en op leven en waar we voor moeten zorgen, dringt tot onsdoor. Om op (korte)termijnvoldoende,duurzaam en gezond voedsel, in een gezonde leefomgeving tekunnen garanderen, zijnaanpassingennoodzakelijk in verschillende ketenschakels. De mens moet echt op een andere manier gaan produceren en consumeren en hierbij greenwashing vermijden.

Circulaire economie

Lees verder

INHOUDSOPGAVE ASSISTERENDE GEZONDHEIDSZORG