Samenvatting Uiterlijke verzorging

Samenvatting Uiterlijke verzorging

Leestijd 5 minuten

We hebben het marktsegment Uiterlijke verzorging onderzocht aan de hand van vier megatrends, waarbinnen we zes macrotrends beschrijven. Na de samenvatting van de macrotrends beschrijven we de impact van deze trends op de werkvelden waar binnen de marktsegmenten van uiterlijke verzorging voor wordt opgeleid.

Megatrend #1: Smartification

Macrotrend 1: Digital service

Producten en diensten op maat gemaakt met gebruik van digitale technologie
Digitale technologieën maken diensten voor iedereen toegankelijk, om beter aan te sluiten op individuele behoeften om gebruiksgemak te vergroten. Denk aan gepersonaliseerde productieprocessen door middel van een 3D-printer (die maakt een huidscan van je gezicht, waarmee je vervolgens met afgestemde hoeveelheden van de juiste middelen een huidproduct kan printen). Of een virtueel vraag-en-antwoordspel (dat is ingericht als een digitale chatbot) waar je al je vragen over een product of dienst kunt stellen. Hierin is onderscheid te maken in ‘lichaams- en servicetoepassingen’.

Megatrend #2: Duurzame wereld

Macrotrend 2: Conscious consuming

Transparantie in de samenstelling van producten
Op verschillende niveaus wordt aandacht besteed aan ontwikkelingen die zorgen voor een betere leefomgeving. Daarbij wordt ingezet op energietransitie, klimaatadaptatie en de circulaire economie. Daardoor is het koopgedrag steeds meer gericht op milieu-, ethische en/of politieke overwegingen wat aansluit bij de ecologische leefstijl. Vaak zie je hierin ook leefstijlaanpassingen, waarbij ecologische waarden centraal staan, zoals geen vlees of andere dierlijke ingrediënten eten en minder eigenaarschap van producten, de deeleconomie.

Megatrend #3: Humanisering

Macrotrend 3: Gepersonaliseerde behandeling

Iedere doelgroep is anders, (kennis)verbreding is nodig
Door digitale technologische ontwikkelingen is het steeds gemakkelijker om producten en diensten op maat te ontwikkelen. Maar ook buiten de digitale innovaties is steeds meer specialisatie nodig om aansluiting te vinden met de wensen en behoeften van de consument. Dit maakt de doelgroep steeds breder. Doelgroepen met medische redenen, maar ook mannen of lgbtq+’ers, zoeken behandelingen die voldoen aan hun wensen en behoeften. Sommige doelgroepen vragen specialistische kennis en vaardigheden rondom ethiek en behandelplannen. We gaan naar een tijd waarin diversiteit en inclusiviteit centraal staan.

Megatrend #4: Marktonschotting

Macrotrend 4: Taakverschuiving

Meer aandacht voor preventie zorgt voor meer bewustzijn over medisch en cosmetisch vakmanschap
Door een toename in aanbod van gespecialiseerde behandelingen kiezen sommige specialisten ervoor om zich bij te scholen met extra medische kennis. Zij hebben de (basis)kennis en met behulp van scholing op paramedisch- en cosmetisch gebied kunnen zijn meer en betere gespecialiseerde behandelingen aanbieden. Ook om preventief advies te kunnen geven. De werknemer krijgt hierdoor een signalerende functie en vraagt het een goede interdisciplinaire samenwerking met andere (medisch) specialisten.

Macrotrend 5: Ketensamenwerking

Brede kijk op gezondheid door multidisciplinaire samenwerking
Er is meer bewustwording over de term ‘gezondheid’ in zijn geheel, zoals fysiek, mentaal en sociaal welzijn. Hierdoor ontstaan er meer samenwerkingen tussen andere branches, zoals wellness, de voedingsbranche of alternatieve gezondheidscentra. Er zal meer focus liggen op een servicegerichte aanpak, klantbinding en de juiste ethische houding van de werknemer.  

Macrotrend 6: Branchetransformatie

Leren over (online) grenzen
De consument en toekomstig student laten zich op meerdere manieren informeren zoals via social media. Hier is informatie van over de hele wereld te lezen. Bedrijven adverteren voor diverse markten in verschillende landen. Consumenten voeren kleine behandelingen thuis uit met producten die ze online geadverteerd krijgen en thuis laten bezorgen. Ook de toekomstige student voedt zich met informatie uit (online) media. Influencers spreken over beautybehandelingen en socialmediagebruikers delen berichten en nieuwe ‘hypes’. De student die hierin is geïnteresseerd, voedt zich zo met nieuwe informatie. Dit zorgt voor een andere kennisontwikkeling, verrijking en beeldvorming van het vakgebied.

Economische ontwikkelingen

In april 2021 staan in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel 47.916 bedrijfsvestigingen in Nederland met als hoofdactiviteit ‘schoonheidsverzorging, pedicures en manicures’, waarvan 38.974 economisch actief zijn. Binnen het gehele marktsegment uiterlijke verzorging, is er een lichte daling te zien in het aantal vacatures op mbo-niveau tussen Q1 2020 en Q1 2021. De daling is minimaal en bevat een verschil van 40 vacatures. De kans op stage voor dossiers binnen ‘schoonheidsverzorging’ is landelijk gezien ‘matig’ (SBB, 2022), de kans op werk is voor beide dossiers in 2022 ‘gering’ (SBB, 2022). Voor de dossiers binnen ‘voetzorg’ is de kans op stage landelijk gezien ‘voldoende’ (SBB, 2022) en de kans op werk is voor beide dossiers ‘ruim voldoende’ (SBB, 2022).

Impact macrotrends op het werkveld Uiterlijke verzorging

Werkveld schoonheidsspecialist

Binnen de schoonheidsbranche zijn er toepassingsmogelijkheden die de service aan de klant en het gebruiksgemak vergroten. Denk aan gepersonaliseerde productieprocessen door middel van een 3D-printer (die maakt een huidscan van je gezicht, waarmee je vervolgens met afgestemde hoeveelheden van de juiste middelen een huidproduct kan printen). Of een virtueel vraag-en-antwoordspel (dat is ingericht als een digitale chatbot) waar je al je vragen over een product of dienst kunt stellen. Deze technologische innovaties vragen om bewustwording van klantgedrag en werkprocessen die hierdoor veranderen.

Vernieuwingen binnen de uiterlijke verzorging gaan o.a. over digitalisering: hoe benader je de klant of een nieuwe klant? Vroeger wilde de klant gewoon een behandeling, nu zijn de klanten meer geïnformeerd en mondiger. Daar moet je mee om kunnen gaan.

Daarnaast levert de commerciële markt meer diensten, mogelijk gemaakt door (digitale) technologie, waardoor de consument meer keuze heeft. De vakbekwame werknemers in de uiterlijke verzorging zullen dan op andere (exclusieve) kansen moeten kunnen inspelen. Deze kansen zullen gericht zijn op personalisering van de klant. Deze is steeds breder en vraagt communicatieve vaardigheden in gesprek te gaan over verwachtingen, ethiek en resultaatgerichtheid. Ook kunnen studenten met elkaar in gesprek gaan over de impact van maatschappelijke thema’s als ‘ethische knapheid’ of ‘lookisme’, net als over de rol die zij eventueel hebben in het geheel.

Werkveld voetzorg

Voor de (medisch) pedicure zijn er ontwikkelingen rondom het vergemakkelijken van werkprocessen. Denk aan een machine die je nagels kan lakken. Het is hierbij belangrijk te kijken naar de verandering van de processen. De robot maakt het mogelijk een (gemakkelijk) alternatief te bieden, een ‘on-the-go-optie’. Wanneer de commerciële markt meer diensten gaat bieden, is het voor de vakbekwame werknemer van belang in te spelen op andere (exclusieve) kansen.

Dit kan bijvoorbeeld door meer kennis te ontwikkelen rondom duurzaamheid, mvo en aandacht voor people, planet en profit. Bij de milieuaspecten van praktijken kun je kijken naar de afvalstromen: plastic en papieren verpakkingen, speciaal af te voeren producten en de chemicaliën die in gebruiksproducten zitten. Of naar herbruikbare producten in plaats van single-useproducten.

Daarnaast is het van belang dat de werknemer een signalerende functie heeft en preventief advies geeft. De specialist zoekt hierin (wanneer nodig) de samenwerking met andere medisch specialisten.