Duurzame wereld

Duurzame wereld

Wat houdt de megatrend duurzame wereld in: Het klimaat verandert. Extreem weer komt vaker voor. De zeespiegel stijgt. Milieuorganisaties luiden de noodklok. Een veranderend klimaat heeft invloed op de veiligheid en gezondheid van mens en dier. De invloed van een veranderend klimaat op de samenleving is zo groot, dat de overheden beheersmaatregelen willen nemen. Er komen steeds meer mogelijkheden om de maatschappij anders in te richten, met meer aandacht voor natuur en welzijn. ‘Duurzaamheid’ is een breed begrip en uit zich op verschillende manieren, denk aan de energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. Om bijvoorbeeld op (korte) termijn voldoende, duurzaam en gezond voedsel, in een gezonde leefomgeving, te kunnen garanderen zijn aanpassingen van het voedselsysteem noodzakelijk. Verder moet de mens op een andere manier gaan produceren en consumeren. Met als doel lokale productie (pro-consumptie) om de CO2-uitstoot te verminderen. Bedrijven die geen rekening houden met het milieu en met arbeidsomstandigheden tijdens de productie van goederen lopen het risico op imagoschade. Dat kan economisch een grote impact hebben. Om mensen gezonder te maken, gebruiken zorginstellingen en ziekenhuizen veel energie, voedsel en grondstoffen. Daarmee draagt de zorg bij aan vervuiling van het milieu. In de Green Deal Duurzame Zorg staan afspraken voor minder milieuvervuiling door de zorg. Zorginstellingen, overheden en bedrijven hebben afspraken gemaakt in de Green Deal Duurzame Zorg voor een gezonde toekomst.

Circulaire economie

Lees verder

INHOUDSOPGAVE ZORG EN WELZIJN