Humanisering

Humanisering

Wat houdt de megatrend humanisering in: De maatschappij individualiseert: individuele waarden en behoeften staan nadrukkelijker centraal. De decentralisatie van onder meer overheidstaken zorgt ervoor dat burgers meer eigen regie krijgen om te beslissen wat goed voor hen is. Burgers dienen steeds meer zaken zelf te regelen. Deze vorm van empowerment vertaalt zich in een grotere behoefte aan maatwerk en personalisering van producten en diensten. In het regeerakkoord 2022 is er veel aandacht voor passende zorg, met als fundering positieve gezondheid.

Passende zorg

Lees verder

Autonome zorgvrager

Lees verder

INHOUDSOPGAVE ZORG EN WELZIJN