Humanisering

Humanisering

Wat houdt de megatrend humanisering in: De maatschappij individualiseert: individuele waarden en behoeften staan nadrukkelijker centraal. De decentralisatie van onder meer overheidstaken heeft ervoor gezorgd dat burgers meer eigen regie krijgen om te beslissen wat goed voor hen is. Burgers dienen steeds meer zaken zelf te regelen. Deze vorm van empowerment vertaalt zich in een grotere behoefte aan maatwerk en personaliseren van producten en diensten.

Positieve gezondheid

Lees verder

Gepersonaliseerde sport

Lees verder

INHOUDSOPGAVE SPORT EN BEWEGEN