Samenvatting Sport en
bewegen

Samenvatting Sport en bewegen

Leestijd 6 minuten

We hebben de (deel)sector Sport en bewegen onderzocht aan de hand van vijf megatrends, waarbinnen we zeven macrotrends beschrijven. Onderaan de samenvatting beschrijven we de impact van deze trends op de werkvelden waar binnen de marktsegmenten van Sport en bewegen voor wordt opgeleid en de economische ontwikkelingen.

Megatrend #1: Smartification

Macrotrend 1: Smart data

De waarde van sportdata is steeds zichtbaarder. Het is aangetoond dat smart data de sportprestaties helpen verbeteren door informatie te verstrekken over verschillende sporten en wat atleten kunnen doen om hun prestaties te verbeteren. Door middel van trendvoorspelling en statistieken gebruiken veel verschillende sporten, waaronder wakeboarden, golf, voetbal en basketbal, smart data. Smart data zal (recreatieve) sporters helpen om slimmer te sporten, en coaches ondersteunen bij het integreren van alle informatie van de (top)sporter (fysiek, mentaal, technisch, voeding, etc.). Smart data, ondersteund door kunstmatige intelligentie, zal het makkelijker maken om inzichten te destilleren uit sportdata, en kan fungeren als een soort assistent-coach. 

Macrotrend 2: E-sports

E-sport heeft zich de afgelopen jaren snel ontwikkeld. Binnen sport en bewegen kan dit fungeren als een nieuwe tak van sport E-sports zijn onderdeel van de gamewereld, waarin gamers professioneel strijden op toernooien. Zie dit als vergelijkbaar met de KNVB of de NBA: in plaats van professionals te segmenteren op basis van hun sport, segmenteren we ze op basis van het spel dat ze spelen. E-sportprofessionals brengen hun dagen door met oefenen, nieuwe strategieën leren en teamcoördinatie perfectioneren, om de allerbeste te worden in een specifieke game. Ze zijn systematisch opgeleid, zoals professionele atleten die in andere grote sportcompetities spelen. De impact van e-sport op het werkveld van de coördinator sport en van de bewegingsleider is tot op heden niet erg groot. Dit kan echter veranderen in de toekomst. Sport betreedt namelijk steeds meer domeinen en nieuwe speelvelden.

Megatrend #2: Co-botisering

Macrotrend 3: Humanoid robots

De sportwereld ontkomt niet aan deze trend en integreert robotica inmiddels. Of je nu trainer, speler, club, fan, kijker, stadioneigenaar of tuinman bent, iedereen krijgt te maken met robots, waarvan de meeste zijn uitgerust met AI. Robots zijn bij uitstek geschikt voor trainings- en coachingsdoeleinden. Sterker nog, er zijn al robots die als ideale dummy’s dienen, bijvoorbeeld bij rugby of American football. Zo voorkom je blessures.

Megatrend #3: Duurzame wereld

Macrotrend 4: Circulaire economie

De sport kan een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen en inspireren om meer aandacht te hebben voor circulariteit. Op het gebied van circulariteit liggen ook mooie kansen voor ondernemers, die op hun beurt de eerste stappen kunnen zetten door verantwoord te ondernemen. Zo zijn er diverse bedrijven die zich richten op het hergebruiken en renoveren van sport- en speeltoestellen. Hoewel de sportsector niet de grootste milieu-impact heeft in vergelijking met de grote industrie en de transportsector, heeft uiteindelijk élke sector een verantwoordelijkheid om haar eigen milieu-impact te reduceren.

Megatrend #4: Humanisering

Macrotrend 5: Positieve gezondheid

Positieve gezondheid kijkt breder naar de mens dan alleen naar ‘aan- of afwezigheid van ziekte’. Het gaat om eigen regie op een zinvol en gezond leven. Sport en bewegen dragen daar positief aan bij. Voornamelijk sportbewegingsleiders kunnen cliënten ondersteunen bij het in beeld brengen van hun gezondheid en vitaliteit. Bewegen heeft ook een grote preventieve functie op het gebied van gezondheid. Het kan onder andere helpen om stress, depressieve klachten of obesitas te verminderen of te voorkomen. Het faciliteren en stimuleren van bewegen en sportbeoefening met het oog op de gezondheid is daarmee van groot belang en krijgt een steeds prominentere rol en plaats in de maatschappij.

Macrotrend 6: Gepersonaliseerde sport

De laatste decennia zien we effecten van maatschappelijke ontwikkelingen zoals individualisering en flexibilisering in de sport. Meer mensen gingen buiten de vereniging om sporten en een gezonde leefstijl kreeg steeds meer aandacht. Meer bewegen is daarvan een belangrijk onderdeel. Door de COVID-19-pandemie is de aandacht in de maatschappij voor een gezonde leefstijl toegenomen. Een op de drie Nederlanders is bewuster bezig met zijn gezondheid. Door de ontwikkeling van individualisering is er een beweging naar een steeds meer gepersonaliseerd sportaanbod. Zo gebruiken steeds meer mensen een sportapp die op basis van hun gestelde doelen, gewicht en activiteit trainingen beschikbaar stelt. Maar ook speciale crossfitprogramma’s of bootcamps schieten als paddenstoelen uit de grond.

Megatrend #5: Marktonschotting

Macrotrend 7: Samenwerkende branches

Sport is steeds minder een doel op zich, maar steeds meer een middel om diverse maatschappelijke doelen en gemeentelijke opgaven te realiseren. Tevens biedt sport steeds meer kansen voor de economische ontwikkeling van gemeenten. Die kunnen sport inzetten bij citymarketing en er is ruimte voor innovaties. De sportbranche en de gezondheidszorg groeien steeds dichter naar elkaar. Zo ook de behoefte om sport te gebruiken als preventief dan wel curatief middel om symptomen van ziektes te verminderen of zelfs te laten verdwijnen. Dit zorgt ervoor dat er ook voor sportprofessionals wellicht een extra taak of taakverbreding is. De brede aandacht voor sport gaat ook gepaard met een toename van taken en verantwoordelijkheden voor de sportsector.

Impact Macrotrends op het werkveld van Sport en bewegen

Werkveld sport en bewegen

Sport wordt steeds een belangrijker en mede door de Covid-19 pandemie hechten Nederlanders steeds meer waarde aan een goede gezondheid. Sport raakt steeds meer verweven in andere domeinen en wordt ingezet om meerdere doelen te bereiken binnen de samenleving. Door technologische ontwikkelingen als het gebruik van big data en virtual en augumented trainingen innoveert het sport vak. Voor dit dossier betekenen bovenstaande ontwikkelingen meer samenwerking met verschillende disciplines, meer digivaardigheden en meer diversiteit binnen het sportaanbod. Ook zijn burgers tegenwoordig meer individueel en nemen dit ook mee in hun sportgewoonten.

Economische ontwikkelingen

De arbeidsmarkt voor sport en bewegen is tussen 2008 en 2019 flink gegroeid, van 56.000 naar 82.000 werkzame personen. In de komende tien jaar zet deze groei naar verwachting verder door naar ruim 100.000 personen in loondienst. Het merendeel van de vacatures wordt vervuld binnen de sector sport en bewegen. Wanneer vacatures niet ingevuld kunnen worden heeft dat voornamelijk te maken met de baankenmerken (te kleine vacatures). De meeste werkgevers in de sector sport en bewegen hebben door de coronacrisis hun onderneming (tijdelijk) verplicht moeten sluiten door de maatregelen en  hebben/hadden daardoor een verminderde omzet. Ook binnen topsport heeft corona gevolgen gehad zoals minder trainingen.