Verantwoording

Verantwoording

Voor dit trendonderzoek zijn diverse experts bevraagd en bronnen geraadpleegd.

Interviews

Aart Bertijn – Beleidsmedewerker, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Anky Romeijnders – Lid college van bestuur, Albeda College

Ap te Winkel – Senior opleidingsmanager, Graafschap College

Carla Schipperheijn – Senior beleidsadviseur, Brancheorganisatie Kinderopvang

Carlien Hofland – Voorzitter en bestuurslid zorg en NMMV en eigenaar Hofland Medische Pedicure

Cecile Hampsink – Regio directeur, Kinderopvang Humanitas 

Edwin Luttink – Senior adviseur professionalisering en opleidingen, Sociaal Werk Nederland

Elise Nieuwhof – Manager praktijkleren, ‘s Heeren Loo

Floor Gunst – Onderwijsmanager, NCOI Opleidingen

Floris Kieboom – Directeur, Internationaal Opleidingsinstituut Thomas

Hans van Zijp – Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)

Herman van Venetie – Manager bestuurszaken, ANBOS

Jan Minkhorst – Programmamanager en adviseur, NOC* NSF

Janny Lindeboom – Beleidsmedewerker, Provoet

Jarno Hilhorst – Manager, Kenniscentrum Zwemmen

Jo Lucassen – Senior onderzoeker, Mulier Instituut

Johan Siegert – Adviseur arbeidsmarktinformatie, Sociaal Werk Nederland

Marco Borsboom – Beleidsadviseur, FNV Zorg & Welzijn

Marga Patijn – Bestuurslid, FNV Mooi

Marie Louise van Dijk – Coördinator voetzorg, Summa College

Minie Eising – Beleidsadviseur onderwijs en arbeidsmarkt, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Pauline Hoogerwerf – Projectleider arbeidsmarkt en onderwijs, Stichting Bedrijfsfonds Apotheken

Rian van Nispen – Beleidsadviseur, FNV Zorg & Welzijn

Ron Verschuren – Directeur, Provoet

Steven Peters – Adviseurs beroepsopleidingen, Middin

Tjitte Alkema – Manager Arbeid & Opleidingen, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Literatuur

Actiz – (2019). Zorgtechnologie, geraadpleegd juni 2019 van https://www.actiz.nl/thema/informatisering/zorgtechnologie

ANBOS – (2017). Richtsnoer hygiëne, arbeidsomstandigheden en milieu, Geraadpleegd juni 2019 van https://www.anbos.nl/bestand-downloaden?component=FILE&pageId=2002.

AWVN – (feb. 2019). Tweede Kamer neemt Wet arbeidsmarkt in balans aan. Geraadpleegd van https://www.awvn.nl/nieuws/tweede-kamer-wet-arbeidsmarkt-balans-wab/

AZW1– (2019). AZW nieuwsflits, Geraadpleegd mei 2019 van https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2019/26/azw-nieuwsflits-juni-2019

CBS1 – bevokingsprognose 2018

CBS2 – Bevolking 15 tot 75 jaar. Geraadpleegd maart 2019, van
https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2018/32/bevolking-15-tot-75-jaar

CBS3 – Daling werkloosheid doorgezet in januari 2018. Geraadpleegd mei 2018, van
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/07/daling-werkloosheid-doorgezet-in-januari-2018

CBS4 – (2015). De Nederlandse sporteconomie 2006-2012, geraadpleegd juni 2019 van
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2015/44/de-nederlandse-sporteconomie-2006-2012

CBS5 – (2017). Bevolkingsprognose 2017-2060, Geraadpleegd juli 2019 van  https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2017/51/bevolkingsprognose-2017-2060-18-4-miljoen-inwoners-in-2060.pdf

CPB1 – (Centraal Planbureau) (2018) Risicorapportage Cyberveiligheid Economie 2018. Geraadpleegd van https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Notitie-15okt2018-Risicorapportage-Cyberveiligheid-Economie-2018.pdf

Crum – (2001). Over de versporting van de samenleving, Geraadpleegd mei 2019 van https://www.kenniscentrumsport.nl/publicatie/?over-de-versporting-van-de-samenleving&kb_id=706

DUO – (2019). Open onderwijsdata, Geraadpleegd juni 2019 van https://duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/mbo/onderwijsdeelnemers/deelnemers-mbo4.jsp

ECBO1 – (2017) De toekomst van vakmanschap- Geraadpleegd van https://ecbo.nl/25102016/wp-content/uploads/2017/10/ToekomstvVakmanschapdigi.pdf

Financieel Dagblad – (2018) Bakker, F. De herwaardering van het ambacht- Geraadpleegd van  https://fd.nl/morgen/1256791/de-herwaardering-van-het-ambacht

Gartner – Panetta, K (2017) Gartner Top 10 Strategic Technology Trends for 2018. Geraadpleegd mei 2019 van https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2018/

Ghaffarianhoseini, A., AlWaer, H., Ghaffarianhoseini, A., Clements-Croome, D., Berardi, U., Raahemifar, K., & Tookey, J. – (2018). Intelligent or smart cities and buildings: a critical exposition and a way forward.  Intelligent Buildings International, 10(2), 122-129.

Gupta strategist – (2016). No place like home, Geraadpleegd juli 2019 van https://gupta-strategists.nl/storage/files/Gupta_strategists-Overig-studie-No-place-like-home.pdf

Hooidonk – (2019) vier manieren waarop technologische innovatie sportprestaties verbetert, Geraadpleegd augustus 2019 van https://richardvanhooijdonk.com/blog/4-manieren-waarop-technologische-innovatie-sportprestaties-verbetert/

I&O Research – (2019). Leefstijlmonitor 2019, geraadpleegd augustus 2019 van https://ioresearch.nl/Portals/0/Rapport_Leefstijlmonitor.pdf

Kennisnet – (2017). Pijpers, R. Alles wat je moet weten over 21e eeuwse vaardigheden- Geraadpleegd van https://www.kennisnet.nl/artikel/alles-wat-je-moet-weten-over-21e-eeuwse-vaardigheden/

KOC1- Helder, Arbeidsmarkt- en Onderwijsinformatie Onderzoek Sector Uiterlijke Verzorging, Geraadpleegd juni 2019 van https://docplayer.nl/6922580-Arbeidsmarkt-en-onderwijsinformatie-onderzoek-sector-uiterlijke-verzorging.html

Kopetz, H. – (2011). Internet of things. In Real-time systems  (pp. 307-323). Springer, Boston, MA.

Management Impact – (2017). Nederland klaar voor de vierde revolutie- Geraadpleegd maart 2019 vanhttp://www.managementimpact.nl/innovatie/artikel/2017/11/nederland-klaar-voor-de-vierde-industriele-revolutie-10113007 

Marc van der Meer – (2019) CAOP, de stand van de ambtelijke dienst.

MBO Raad BTG VGG 1 – (2017). Discussiepaper Wendbaarheid en veerkracht in de opleidingen voor Uiterlijke Verzorging, geraadpleegd mei 2019 van Discussiepaper Wendbaarheid en veerkracht in de opleidingen voor Uiterlijke Verzorging

Ministerie van Buitenlandse Zaken – (2018, 18 september).  Homogene Groep Internationale Samenwerking, HGIS nota 2019. Geraadpleegd mei 2018 van https://www.rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnota-s/2018/09/18/homogene-groep-internationale-samenwerking-hgis-nota-2019

Ministerie van OCW en MBO Raad – (2018). Bestuursakkoord OCW – MBO-Raad 2018-2022: Trots, vertrouwen en lef. Geraadpleegd mei 2018 van https://mbo-today.nl/wp-content/uploads/2018/02/bestuursakkoord-mbo-2018-2022-trots-vertrouwen-en-lef.pdf

Mulier instituut – (2019). Inclusiviteit in sportbeleid, Geraadpleegd juli 2019 van https://www.mulierinstituut.nl/publicaties/24766/inclusiviteit-in-sportbeleid/

Munnink – (2019). Trends en ontwikkelingen in de schoonheidsbranche 2019, Geraadpleegd juli 2019 van https://www.ingedemunnik.nl/trends-ontwikkelingen-schoonheidsbranche/

MVO Nederland – (2018). Geraadpleegd 20 juni 2018 van https://mvonederland.nl/dossier/wat-de-circulaire-economie-0 

NOC NSF – (2018). Onderzoeksrapport zo sport Nederland, Geraadpleegd juni 2019 van https://www.nocnsf.nl/ledentallen

NRTO – (2018). Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen, geraadpleegd mei 2019 van http://www.seo.nl/uploads/media/201854_Marktmonitor_private_aanbieders_van_beroepsopleidingen.pdf

OCW-Ministerie van OCW – (2017). Referentieraming 2017. Geraadpleegd mei 2019 van https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/09/19/referentieraming-2017

PBL1-Planbureau voor de Leefomgeving – (2016, 11 september). Regionale bevolkings- en huishoudenprognose 2016. Geraadpleegd mei 2019 van http://www.pbl.nl/publicaties/regionale-bevolkings-en-huishoudensprognose-2016

PBL2- Planbureau voor de Leefomgeving – (2019). Zelfstandig thuis op hoge leeftijd, Geraadpleegd augustus 2019 van https://themasites.pbl.nl/zelfstandig-thuis-hoge-leeftijd/

PWC1– (2015). Digitalisering en robotisering vragen om employagility. Geraadpleegd april 2018 van https://www.pwc.nl/nl/assets/documents/pwc-arbeidsmarkt-digitalisering-robotisering-employagility.pdf

PWC2 – (2016) Trendrapport over Fintech en nieuwe technologieën: De bancaire sector ‘ouderwets’ innovatief. Geraadpleegd van https://www.nvb.nl/media/document/001250_002629-trendrapport-juli-2016.pdf

Rathenau Instituut1 – (2015). Werken aan de robotsamenleving. Geraadpleegd april 2018 van https://www.rathenau.nl/sites/default/files/Werken_aan_de_robotsamenleving_-_Rathenau_Instituut.pdf

Rathenau Instituut2 – (2019) Intieme technologie, de slag om ons lichaam en gedrag, Geraadpleegd mei 2019 van https://www.rathenau.nl/sites/default/files/Intieme_Technologie_-_de_slag_om_ons_lichaam_en_gedrag.pdf

Rathenau Instituut3 – (2018) Digitale zorgregie, Geraadpleegd juli 2019 van https://www.rathenau.nl/nl/maakbare-levens/digitale-gezondheidsregie

Rijksoverheid2 – (2019). Kwaliteitseisen kinderopvang, Geraadpleegd augustus 2019 van https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/kwaliteitseisen-kinderopvang-en-peuterspeelzalen

Rijksoverheid3 – (2019). Regels rondom voorbehouden handelingen, Geraadpleegd augustus 2019 van https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voorbehouden-handelingen/regels-rondom-voorbehouden-handelingen

Rifkin J – (2013) De derde industriële revolutie naar een transformatie van economie en samenleving.

RVO – (2019). Sport en technologie 2, Geraadpleegd augustus 2019 van https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/projecten/sport-en-technologie-2-3

SBB1 – Kans op werk

SBB2 – (2017) Sectorkamer bespreekt arbeidsmarktontwikkelingen. Geraadpleegd van https://www.s-bb.nl/nieuws/sectorkamer-bespreekt-arbeidsmarktontwikkelingen

SB1– (2019). Sport en bewegen in cijfers, Geraadpleegd juli 2019 van https://www.sportenbewegenincijfers.nl

Schnabel – (2004). Het zestiende sociaal en cultureel rapport kijkt zestien jaar vooruit, Geraadpleegd juli 2019 van https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2004/In_het_zicht_van_de_toekomst

SCP/ RIVM – (2016). Sport Toekomst Verkenning, drijvende krachten van sport en bewegen. Geraadpleegd juni 2018 van https://www.sportenbewegenincijfers.nl/document/drijvende-krachten-van-sport-en-bewegen

SCP – (2010). Sport een leven lang, Geraadpleegd augustus 2019 van https://www.scp.nl/dsresource?objectid=1aa8ed74-263f-412d-a22d-dd8386e33383&type=org

Sectorinstituut Openbare Bibliotheken1 – (2014) Trends in de samenleving 2014: Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein.Geraadpleegd van https://www.kb.nl/sites/default/files/trends-in-de-samenleving-2.pdf

Society impact – (2014). Nieuwe financieringsvormen voor publieke waarde, Geraadpleegd augustus 2019 van https://www.rsm.nl/fileadmin/Images_NEW/Departments/BSM/Mb/files/SIB2-Nieuwe-financieringsvormen-voor-publieke-waarden.pdf

Susskind en Susskind – (2019). Waarom digitalisering een speerpunt moet zijn, geraadpleegd juli 2019 van https://www.zorgwelzijn.nl/blog/blog-waarom-digitalisering-een-speerpunt-moet-zijn/

STC Group – (2016). Samen sterk voor de toekomst op Rotterdam-Zuid.Geraadpleegd maart 2018 van https://stc-group.nl/wp-content/uploads/2016/07/Rapport-Desk-study-Samen-Sterk-voor-de-Toekomst-op-Rotterdam-Zuid.pdf 

TNO1 – (2015) Innovatieagenda voor de verzekeringssector: Aan de slag met elkaar, en met anderen. Geraadpleegd van https://www.verzekeraars.nl/media/1058/rapport-tno-innovatieagenda-voor-de-verzekeringssector.pdf.

TNO2 – (2017) P.R.A. Oeij W. van der Torre H.A. van de Ven J.M.A.F. Sanders F.A. van der Zee. Nieuwe technologie en werk. Verkennend onderzoek voor UWV. Geraadpleegd van https://www.uwv.nl/overuwv/Images/20171109-nieuwe-technologie-en-werk-TNO.pdf

Trendbubbels – (2016). Ken jij de Brow bar al? Geraadpleegd juni 2019 van https://trendbubbles.nl/browbar/

UWV1 – (2018).Landelijke Arbeidsmarktprognose 2018-2019. Geraadpleegd maart 2019 van https://www.uwv.nl/overuwv/Images/Arbeidsmarktprognoses%202018-2019.pdf

VWS – (2019). Monitor actie programma werken in de zorg, Geraadpleegd mei 2019 van https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82808NED/table?ts=1564571033122

Vluggen – (2018). Fittere jeugd met een chornische aandoening, Geraadpleegd juli 2019 van https://sportonderzoek.h5mag.com/2018/vitaal_03

Volberda H – (2017) Bent u klaar voor de vierde industriële revolutie? 
Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 91: 4-3.

WHO – (2016). Use your words carefully, what is a chronic disease?, Geraadpleegd juli 2019 van Bernell, S., & Howard, S. W. (2016). Use your words carefully: what is a chronic disease?. Frontiers in public health4, 159.

Wortell – (2018). Trends die zorg in 2020 ingrijpend veranderen, Geraadpleegd juli 2019 van https://www.wortell.nl/assets/uploads/2018/08/Trendrapport-7-trends-in-de-zorg.pdf

Xia, F., Yang, L. T., Wang, L., & Vinel, A. – (2012).
Internet of things. International Journal of Communication Systems, 25(9), 1101.