Verantwoording

Verantwoording

SBB heeft een trendmethodiek uitgevoerd bestaande uit desk research, expert interviews en validatiesessies met adviseurs praktijkleren SBB en marktsegmentleden van de sectorkamer Zorg, welzijn en sport. Hieronder vindt u een overzicht van experts die wij hebben geïnterviewd, de adviseurs praktijkleren en de bronnen vanuit de literatuur die zijn geraadpleegd.

Interviews

Experts Zorg en welzijn

 • Marian Geurink – van Ginkel- Manager Archipel College bij Archipel zorggroep
 • Tiny Wentholt- Janssen- Kwartiermaker innovatie bij Archipel zorggroep
 • Yvette Vervoort- directeur Expertisecentrum Kinderopvang
 • Christel Ekelshot- werkbegeleider GGZ, bij GGZ Noord-Holland-Noord
 • Tim Kind en Devie Rush- beleidsadviseur arbeidsmarkt en opleiden, ActiZ
 • Maarten Huttner- beleidsadviseur bij Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
 • Willem Hopmans-Eijkman- beleidsmedewerker NU’91
 • Raymond Meenink- Projectleider Samen sta je sterk bij CNV
 • Helena Schuengel- Eigenaar Nieuwzorg
 • Jan-Kees van Wijnen- Lid Raad van Bestuur bij tanteLouise
 • Daniëlle van der Eerden- beleidsadviseur bij Regioplus
 • Alice Bakker en Anke Nijboer- Projectleiders Opleiden en Scholing bij Beroepsvereniging Verpleegkundige & verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Anette Zandvliet- Implementatiespecialist Onderwijs, leren en professionaliseren bij ZonMw

Experts Assisterende gezondheidszorg

 • Jaap Haaksema – Directeur BENU Apotheek
 • Jan Willem Beukers – Tandarts en ledenraadslid bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
 • Nitika Chouhan – Apotheker bij Amstelveense Apotheken
 • Sietsche van Gunst – beleidsmedewerker bij de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA)

Experts Sport en bewegen

 • Kris Tuinier- dean bij Instituut voor Sportstudies
 • Marieke Audenaerde en Frank van Gene- beleidsadviseurs bij Werkgevers in de Sport (WOS)
 • Brigitte Musters- Directeur bij Sportservice Noord-Brabant
 • Jo Lucassen-onderzoeker bij Mulier Instituut
 • Jarno Hilhorst – Manager, Kenniscentrum Zwemmen

Experts Uiterlijke verzorging

 • Marleen Kila – Tot voorheen werkzaam bij de Algemene Nederlandse Branche Organisatie Schoonheidsverzorging (ANBOS)

Adviseurs praktijkleren

Zorg & welzijn

 • Jack Klijs
 • Jenneke Veen
 • Marij van den Nouweland
 • Martin Schouten
 • Riek Houtappels
 • Marjon van Egmond
 • Thea verhoeven
 • Samira el Qualid
 • Karin Vissers
 • Bouky Visser
 • Monti Wevers

Assisterende gezondheidszorg

 • Marion Sprenkeling
 • Jeanette Breek-Vonk Noordegraaf
 • Romkje van Florestein
 • Suzanne van Tuijl
 • Willy Douma
 • Viona Nijkamp

Sport en bewegen

 • Frans Hessel
 • Jörgen van Beek
 • Koen van Otzel
 • Debby Cuppen
 • Ilse Sjonger

Uiterlijke verzorging

 • Esther Kaptein
 • Tessa Dijk
 • Nanette Dénis
 • Lonneke van der Noordt

  Bronnen

  Zorg en welzijn

   ABAB Accountants en Adviseurs. (2022, 25 februari). Trends en ontwikkelingen in de zorg. ABAB. Geraadpleegd op 25 februari 2022, van https://www.abab.nl/artikelen/trends-en-ontwikkelingen-in-de-zorg

   ActiZ, Brons, I., Burhenne, K., Van Ingen, L., & Van Wijck, F. (2019, mei). Innovatie in het verpleeghuis. ActiZ. Geraadpleegd 9 december 2021 van https://www.actiz.nl/sites/default/files/2020-12/ActiZ-verhalenbundel-Innovatie-in-het-verpleeghuis.pdf

   Bergwerff, M. (2021). “Digitale hulpverlening is een aanwinst en moet dus blijven”. Zorg + Welzijn, 27(3), 16–18. https://doi.org/10.1007/s41185-021-1141-7

   Boersma, P. (2021). Het interprofessionele Leer- en Innovatie Netwerk, Een coproductie van zorg en welzijn. Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen lectorate, 2021. Geraadpleegd op 18 december 2021 van https://doi.org/10.48544/4af2067c-a272-4e8b-bdcf-ce3a710407d8

   Centraal Bureau voor de Statistiek. (2022, 7 januari). Gezondheid en welzijn. Geraadpleegd op 12 februari 2022, van https://www.cbs.nl/nl-nl/maatschappij/gezondheid-en-welzijn

   Delissen, C. (2021, 6 mei). Agressie op de werkvloer in de zorg wordt niet genoeg besproken. OpenUp. Geraadpleegd op 15 december 2021, van https://openup.nl/post/agressie-op-de-werkvloer-in-de-zorg-wordt-niet-genoeg besproken/#:%7E:text=Agressie%20op%20de%20werkvloer%20heeft,wil%20praten%20met%20een%20psycholoog.

   De digimens. (2021, 7 november). VPRO. Geraadpleegd op 11 november 2021, van https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2021-2022/de-digi-mens.html

   Doornbos, K., & Voerman, J. (2021, april). Trends in onderwijs zorg en welzijn in Noord-Nederland Cijfers en feiten in het mbo en hbo 2014 – 2019. Stichting ZorgpleinNoord. Geraadpleegd op 12 november 2021 van https://werkgevers.zorgpleinnoord.nl/zoeken?q=cache%3A2mE0vAwuXr0J%3Ahttps%3A%2F%2Fwerkgevers.zorgpleinnoord.nl%2Fdiensten%2Faansluiting-onderwijs-en-arbeidsmarkt%2Ftrends-en-ontwikkelingen-in-zorg–en-welzijnsonderwijs%2B

   Drie scenario’s voor stages in de zorg. (2021, 1 juni). AZW info. Geraadpleegd op 5 december 2021, van https://www.azwinfo.nl/publicaties/drie-scenarios-voor-stages-in-de-zorg/

   “Een straatcultuur met eigen codes, regels en uitingen”. (2021). Zorg + Welzijn, 27(5), 22–23. https://doi.org/10.1007/s41185-021-1182-y

   Eigen kracht als “samenkracht”. (2021, februari). Movisie. Geraadpleegd op 8 december 2021, van https://www.movisie.nl/publicatie/eigen-kracht-samenkracht#:%7E:text=Voor%20een%20krachtige%20en%20inclusieve,beter%20het%20individu%20kan%20floreren.

   FWG Gehandicaptenzorg, Van der Biezen, M., Van der Glind, I., & Van de Ven, G. (2022, 17 maart). FWG Trendrapport Gehandicaptenzorg 2022. FWG Progressional People. Geraadpleegd op 5 april 2022, van https://fwg.nl/trendrapport-gehandicaptenzorg-2022/#:%7E:text=Het%20FWG%20Trendrapport%20Gehandicaptenzorg%20maakt,ziekenhuiszorg%20en%20eerstelijnszorg%20beschikbaar%20is%3F

   FWG Trendrapport VVT 2021. (2021, 27 december). FWG Progressional People. Geraadpleegd op 8 april 2022, van https://fwg.nl/trendrapport-vvt-2021/

   Hoopvol en kwetsbaar. Omzien naar elkaar in tijden van corona. (2021). Movisie. Geraadpleegd op 6 december 2022, van https://www.movisie.nl/publicatie/hoopvol-kwetsbaar-omzien-naar-elkaar-tijden-corona

   Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. (2021). Effectieve inzet van e-health in de ggz vraagt om een professionele aanpak mét en vóór cliënten en behandelaars. https://www.igj.nl/binaries/igj/documenten/rapporten/2021/09/29/e-health-in-de-ggz/e-health+in+de+ggz.pdf

   Integraal werken in de wijk. (2021, 3 november). Basisfuncties voor lokale teams in kaart. Geraadpleegd op 7 december 2021, van https://integraalwerkenindewijk.nl/publicatie/basisfuncties-voor-lokale-teams-in-kaart/#:%7E:text=Deze%20routekaart%20maakt%20de%20reis,zorg%20en%20ondersteuning%20te%20organiseren.

   Keppy, H. (2020). Tussen Veiligheid en Zorg. Zorg + Welzijn, 26(1), 40–42. https://doi.org/10.1007/s41185-020-0501-z

   Keppy, H. (2022). Uitgestelde Zorg. Zorg + Welzijn, 28(2), 61. https://doi.org/10.1007/s41185-022-1254-7

   KPMG, & Verschueren, W. (2021, december). Healthcare reimagined, Trends, voorspellingen en actiepunten om technologische koploper in de zorg te worden. KPMG. https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/be/pdf/2021/Healtcare%20Reimagined_TL.pdf

   Lafranca, P. (2021, 7 december). De toekomst van zorg. Leren is altijd. Geraadpleegd op 11 februari 2022, van https://lerenisaltijd.nl/de-medewerker/de-toekomst-van-zorg/

   Ministerie van Algemene Zaken. (2022, 4 januari). Trendanalyse en toekomstverkenning gebruik acute zorg. Publicatie | Rijksoverheid.nl. Geraadpleegd op 8 januari 2022, van https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/01/18/trendanalyse-en-toekomstverkenning-gebruik-acute-zorg#:%7E:text=Deze%20notitie%20geeft%20verslag%20van,hulpafdelingen%20van%20ziekenhuizen%20(SEH).

   Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (2018, 24 oktober). Consumenten-eHealth. Advies | Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Geraadpleegd op 18 december 2021, van https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2015/04/21/consumenten-ehealth

   Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (2020, 28 september). Zorg op afstand dichterbij? Rapport | Rijksoverheid.nl. Geraadpleegd op 5 januari 2022, van https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/09/28/zorg-op-afstand-dichterbij

   Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (2021a, maart 9). Sociale netwerken van ouders. Publicatie | Sociaal en Cultureel Planbureau. Geraadpleegd op 8 december 2021, van https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2021/03/09/sociale-netwerken-van-ouders

   Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (2021b, maart 29). Open armen en dichte deuren. Publicatie | Sociaal en Cultureel Planbureau. Geraadpleegd op 8 december 2021, van https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2021/02/18/open-armen-en-dichte-deuren

   Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (2021c, april 20). Platformisering en de kwaliteit van werk. Publicatie | Sociaal en Cultureel Planbureau. Geraadpleegd op 8 december 2021, van https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2021/01/15/platformisering-en-de-kwaliteit-van-werk#:%7E:text=Platformwerk%20brengt%20kansen%20en%20risico’s,manier%20meer%20werk%20kunnen%20vinden.

   Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (2021e, augustus 4). Applaus is niet genoeg. Advies | Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Geraadpleegd op 18 december 2021, van https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2020/11/10/applaus-is-niet-genoeg

   Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (2021d, juni 15). Robotisering en de kwaliteit van werk. Publicatie | Sociaal en Cultureel Planbureau. Geraadpleegd op 8 december 2021, van https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2021/02/25/robotisering-en-de-kwaliteit-van-werk

   Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (2021e, augustus 26). De groene intensive care. Rapport | Rijksoverheid.nl. Geraadpleegd op 5 januari 2022, van https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/03/26/de-groene-intensive-care

   Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (2021f, september 28). Digitale zorg binnen de thuis- en huisartsenzorg. Rapport | Rijksoverheid.nl. Geraadpleegd op 11 december 2021, van https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/07/13/digitale-zorg-binnen-de-thuis-en-huisartsenzorg

   Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (2021g, december 1). Human Capital Agenda Sport. Publicatie | Rijksoverheid.nl. Geraadpleegd op 18 december 2021, van https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/06/11/human-capital-agenda-sport#:%7E:text=De%20Human%20Capital%20Agenda%20(HCA,van%20zowel%20professionals%20als%20vrijwilligers.

   Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (2021h, december 16). Het systeem op de schop voor passende zorg – Zorginstituut Magazine december 2020. Magazine | Zorginstituut Nederland. Geraadpleegd op 18 december 2021, van https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/magazine/2020/12/16/het-systeem-op-de-schop-voor-passende-zorg

   Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (2022, 22 februari). VWS monitor 2021. Rapport | Rijksoverheid.nl. Geraadpleegd op 23 februari 2022, van https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/rapporten/2021/09/21/vws-monitor-2021

   Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (2021, 29 januari). Prognosemodel Zorg en Welzijn. ABF Research. Geraadpleegd op 16 februari 2022, van https://www.prognosemodelzw.nl/

   Movisie, & Engbersen, R. (2021, februari). Blik op het werk van José, Mehmet en andere wijkteamleden. Movisie. https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-03/Blik%20op%20het%20werk%20-%20Wat%20belemmert%20en%20helpt%20wijkteams.pdf

   Nederlandse Zorgautoriteit. (2021, maart). Gevolgen van de coronacrisis voor verwijzingen naar de geestelijke gezondheidszorg (PUC_634373_22). https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_634373_22/1/

   Oprins, C. (2022, 15 maart). De toekomst van ondersteuning, welzijn en zorg voor ouderen. Leren is altijd. Geraadpleegd op 11 februari 2022, van https://lerenisaltijd.nl/de-client/de-toekomst-van-ondersteuning-welzijn-en-zorg-voor-ouderen/

   Ons werk in de zorg. (2022, 6 februari). Het Potentieel Pakken. Geraadpleegd op 8 maart 2022, van https://www.hetpotentieelpakken.nl/initiatieven/contractuitbreiding-in-de-zorg/

   Ottenheijm, S. (2021, 20 december). Big data in de gezondheidszorg. Nictiz. Geraadpleegd op 6 februari 2022, van https://www.nictiz.nl/rapporten/big-data-in-de-gezondheidszorg/#:%7E:text=Big%20data%20refereert%20volgens%20Nictiz,complexe%20datasets%20uit%20verschillende%20bronnen.

   Palga: www.palga.nl. (2021). Impact van de Covid19 pandemie op de zorg in Nederland week 1 t/m 22 2020 | Palga.nl. Palga. Geraadpleegd op 6 december 2021, van https://www.palga.nl/nieuws/impact-van-de-covid19-pandemie-op-de-zorg-in-nederland-week-1-t/m-22-2020.html

   Peters, A., & Storms, O. (2022, februari). De menselijke maat: interventieprofessionals in het sociaal domein. Movisie. https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-03/De%20menselijke%20maat%20-%20interventieprofessionals%20in%20het%20sociaal%20domein.pdf

   Radboud Lanceert Negen Digitale Poli’s. (2021). Zorg en Financiering, 9(5), 102–103. https://doi.org/10.1007/bf03095496 Geraadpleegd op 18 december 2021.

   Rapportage “ontwikkelingen in dagbesteding” (maart 2021 ). (2021, 15 april). Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Geraadpleegd op 24 november 2021, van https://www.vgn.nl/documenten/rapportage-ontwikkelingen-dagbesteding-maart-2021

   Schouteten, R., & Jansen, L. (2019). De implementatie van “Samen beslissen” in het ziekenhuis en de werkdruk van zorgprofessionals. Gedrag & Organisatie, 32(4). https://doi.org/10.5117/2019.032.004.004

   SER. (2021). Aan de slag voor de zorg, ruimte voor de zorgprofessional. www.ser.nl. Geraadpleegd op 8 december 2021, van https://www.ser.nl/nl/Publicaties/aan-de-slag-voor-zorg

   SER-verkenning Zorg voor de toekomst. (2020). www.ser.nl. Geraadpleegd op 8 december 2021, van https://www.ser.nl/nl/Publicaties/zorg-voor-de-toekomst

   Smeets, R. (2022, 10 januari). Gezondheidszorg trends 2022: transformatie doorzetten. Deloitte. Geraadpleegd op 11 januari 2022, van https://www.icthealth.nl/nieuws/gezondheidszorg-trends-2022-transformatie-doorzetten/

   Sociaal en Cultureel Planbureau, Verbeek-Oudijk, D., & Koper, I. (2021, februari). Het leven in een verpleeghuis Landelijk overzicht van de leefsituatie, ervaren kwaliteit van leven en zorg van oudere verpleeghuisbewoners in 2019. Sociaal en Cultureel Planbureau. https://www.scp.nl/binaries/scp/documenten/publicaties/2021/02/19/het-leven-in-een-verpleeghuis/Het+leven+in+een+verpleeghuis_def.pdf

   De stand van het sociaal werk in Nederland. (2021). Movisie. Geraadpleegd op 6 januari 2022, van https://www.movisie.nl/publicatie/stand-sociaal-werk-nederland

   Stichting FWG. (2020). Een pleidooi voor vakmanschap: het verlenen van zorg was nog nooit zo complex. https://fwg.nl/onderzoek-publicaties/#documents-dvxqth. Geraadpleegd op 15 januari 2022, van https://fwg.nl/app/uploads/2021/11/FWG-essays-Essay-2-Een-pleidooi-voor-vakmanschap-2021-digitale-versie.pdf

   Een stuur voor de transitie naar duurzame gezondheidszorg. (2019, mei). Gupta Strategists. Geraadpleegd op 8 december 2021, van https://gupta-strategists.nl/studies/een-stuur-voor-de-transitie-naar-duurzame-gezondheidszorg

   Team Ouder Worden 2040. (2021). Trends en ontwikkelingen in de ouder wordende samenleving. Zorgvisie. https://www.ouderworden2040.nl/wp-content/uploads/2021/05/Opmaak_doc_ouder_worden.pdf

   Toekomst van het Nederlandse zorglandschap. (2022). RHDHV | Nederland. Geraadpleegd op 6 januari 2022, van https://global.royalhaskoningdhv.com/nederland/challenges/digitale-transformatie/toekomstgerichte-zorgomgeving-met-de-kracht-van-data/zorglandschap-2030/

   Toekomstverkenning Arbeidsmarkt en de Zorg. (2020, 18 december). NBBU. Geraadpleegd op 7 december 2021, van https://www.nbbu.nl/nl/nieuws/toekomstverkenning-arbeidsmarkt-en-de-zorg

   Valentijn, P. (2021, 30 juli). De vijf trends in zorg en welzijn die je moet weten. Essenburgh. Geraadpleegd op 16 november 2021, van https://www.essenburgh.com/blog/de-vijf-trends-in-zorg-en-welzijn-die-je-moet-weten

   V&VN. (2021, 8 november). ‘Verpleegkundigen hebben unieke rol bij samen beslissen, die rol mag prominenter’. V&VN. Geraadpleegd op 4 januari 2022, van https://www.venvn.nl/nieuws/verpleegkundigen-hebben-unieke-rol-bij-samen-beslissen-die-rol-mag-prominenter/

   Van den Glind, I., & Van de Ven, G. (2021, 27 juni). FWG Trendrapport VVT 2021. FWG Progressional People. Geraadpleegd op 6 december 2021, van https://fwg.nl/trendrapport-vvt-2021/

   Van Hogendorp, S. (2020c, oktober 9). Feiten & Cijfers. Zorg+Welzijn. Geraadpleegd op 9 november 2021, van https://www.zorgwelzijn.nl/magazine-artikelen/feiten-cijfers-3/

   Van Hogendorp, S. (2020a). Het allereerste coronaproof congres van Zorg+Welzijn. Zorg + Welzijn, 26(5), 22–23. https://doi.org/10.1007/s41185-020-1035-0

   Van Hogendorp, S. (2020b). Informele zorg. Zorg + Welzijn, 26(6), 29. https://doi.org/10.1007/s41185-020-1057-7

   Versterken inclusieve burgermacht. (2021). Movisie. Geraadpleegd op 18 november 2021, van https://www.movisie.nl/publicatie/versterken-inclusieve-burgermacht

   Wegwijzer monitoring in het sociaal domein. (2021, januari). Movisie. Geraadpleegd op 2 december 2021, van https://www.movisie.nl/publicatie/wegwijzer-monitoring-sociaal-domein

   Wijck, V. F. (2021, 9 augustus). Digitale en fysieke zorg: op zoek naar evenwicht. SpringerLink. Geraadpleegd op 8 december 2021, van https://link.springer.com/article/10.1007/s12481-021-00313-6?error=cookies_not_supported&code=6f4bda74-56d0-4a40-b4f5-989aa128c978

   Wilman, S. (2022b, februari 1). Amsterdam UMC wil met miljoeneninvestering zorgopleidingen ingrijpend moderniseren. Zorgvisie. Geraadpleegd op 15 februari 2022, van https://www.zorgvisie.nl/amsterdam-umc-wil-met-miljoeneninvestering-zorgopleidingen-ingrijpend-moderniseren/

   Wilman, S. (2022a). Digitale zorg in China. Skipr, 15(1), 22–23. https://doi.org/10.1007/s12654-021-0810-7

   Wilman, S. (2022b, februari 9). Ondersteuning bij digitale zorg. SpringerLink. Geraadpleegd op 10 februari 2022, van https://link.springer.com/article/10.1007/s41186-022-0699-4?error=cookies_not_supported&code=52bc0754-d232-4ad9-8482-f02d5a082e86

   Woldendorp, H. (2021). Technologische en sociale innovatie in de ouderenzorg (1ste editie). de Organisatie van Zorg

   Wortell. (2020, 2 februari). 7 trends die de zorg in 2020 ingrijpend veranderen. https://www.vkkl.nl/. Geraadpleegd op 5 december 2021, van https://www.vkkl.nl/files/87fefa1489ca4dc0de5f8bc6772210a14c7f91dd/Trendrapport7trendsindezorg.pdf

   Zorgwijzer. (2022, 4 maart). Welke veranderingen zijn er in de zorg? (2022). Geraadpleegd op 11 februari 2022, van https://www.zorgwijzer.nl/faq/veranderingen-in-de-zorg

   Assisterende gezondheid

    Alzheimer Nederland. (2021, februari). Factsheet cijfers en feiten over dementie. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://www.alzheimer-nederland.nl/factsheet-cijfers-en-feiten-over-dementie

    ANW Nederland. (2021, 31 augustus).Doktersassistente op afstand. Geraadpleegd op 25 februari 2022, van https://www.anwnederland.nl/hulp-voor-huisartsen/diensten-praktijk-support/doktersassistente-op-afstand/

    Arts en Zorg. (2020, 11 augustus).DocLine introduceert digital first huisartsenzorg. Geraadpleegd op 25 februari 2022, van https://www.artsenzorg.nl/actueel/docline-introduceert-digital-first-huisartsenzorg

    Babylon Health. (z.d.). Symptom Checker. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://www.babylonhealth.com/en-us/what-we-offer/chatbot

    BENU Apotheek. (z.d.-a). BENU Gezondheidscheck. Geraadpleegd op 18 maart 2022, van https://www.benuapotheek.nl/service/benu-gezondheidscheck

    BENU Apotheek. (z.d.). Lever uw medicijnafval in voor een beter milieu. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://www.benuapotheek.nl/over-benu/duurzaamheid/lever-uw-medicijnafval-in-voor-een-beter-milieu

    BENU Apotheek. (z.d.). Medicijnscan. Geraadpleegd op 18 maart 2022, van https://www.benuapotheek.nl/service/medicijnscan

    BeterDichtbij. (2022, 19 januari). Direct in contact met uw eigen arts. Geraadpleegd op 25 februari 2022, van https://www.beterdichtbij.nl

    BNN VARA. (2021, 12 april). Stoppen met de pillen – Zembla – BNNVARA. Zembla. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/stoppen-met-de-pillen

    Brocacef Groep. (21–06-22). BENU apotheken in de regio Rotterdam zetten zich in voor preventie. Geraadpleegd op 18 maart 2022, van https://www.brocacef.nl/nl-nl/nieuws-en-media/benu-apotheken-in-de-regio-rotterdam-zetten-zich-in-voor-preventie/

    Busch, G. (2021, 5 november). Komt een man bij de digidokter. Blendle. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://blendle.com/i/vpro-gids/komt-een-man-bij-de-digido.iOiJibmwtdnByb2dpZHMtMjAyMTExMDItNTM1NGVmYmMwNDEifQ%3D%3D

    CIV Welzijn & Zorg. (2021, 26 januari). Leiden draagt financieel bij aan ontwikkeling virtuele leerapotheek. Geraadpleegd op 12 mei 2022, van https://civ-welzijnenzorg.nl/leiden-draagt-financieel-bij-aan-ontwikkeling-virtuele-leerapotheek/

    Commissie Sociale Zekerheid en Gezondheidszorg. (2020). Zorg voor de toekomst – Over de toekomstbestendigheid van de zorg. Sociaal-Economische Raad. https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/adviezen/2020/zorg-voor-de-toekomst.pdf

    Coward, C. (2019). MIT Researchers Develop an Ingestible Sensor Capsule That Communicates over Bluetooth. Io. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://www.hackster.io/news/mit-researchers-develop-an-ingestible-sensor-capsule-that-communicates-over-bluetooth-d9c09d6f4285

    De Bruine, R. (2021, 4 november). Future of Healthcare[Webinar]. Future of Healthcare, Online.

    De Leeuw, M. (2021, 28 september). Beter gebruik medicatie bespaart miljoenen. Reformatorisch Dagblad. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://www.rd.nl/artikel/944737-beter-gebruik-medicatie-bespaart-miljoenen

    De Mond Niet Vergeten! (z.d.). Campagne: De Mond Niet Vergeten. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://demondnietvergeten.nl/campagne/

    De Zorgcirkel. (2021, 20 oktober). VONK: Groots samenwerkingsverband voor ouderen in Noord-Kennemerland. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://zorgcirkel.nl/nieuws/vonk-groots-samenwerkingsverband-voor-ouderen-in-noord-kennemerland/

    Don, C. (2019, december).Waar blijft de e-healthrevolutie? Financieel Dagblad. https://fd.nl/futures/1326390/waar-blijft-de-e-health-revolutie

    Ecare. (2022, 7 januari). Terugkijken Webinar: Enter the matrix – AI voor dummies [Video]. Ecare. https://ecare.nl/terugkijken-webinar-enter-the-matrix-ai-voor-dummies/?submissionGuid=95edc60e-7fc3-468a-9a67-69f98554751f

    Green Deal. (2019). Duurzame zorg voor gezonde toekomst. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://www.greendeals.nl/green-deals/duurzame-zorg-voor-gezonde-toekomst

    HartWacht. (z.d.). HartWacht. Zorginnovatie.nl. Geraadpleegd op 25 februari 2022, van https://www.zorginnovatie.nl/innovaties/hartwacht

    HealthTech. (2021, 4 januari). How Would You Feel About A Robot Taking Your Blood Sample? – HealthTech. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://healthtech.eu/news/how-would-you-feel-about-a-robot-taking-your-blood-sample/

    Heijmans, M., Knottnerus, B., De Groot, K., & Francke, A. (2021, september). Mondzorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen. https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1004099.pdf

    Hogeschool UC Leuven-Limburg. (z.d.). Voedingscommunicatie & food literacy. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://voeding.ucll.be/voedingscommunicatie

    ICT & health. (2021, 17 juni).Openingsmanifestatie ICT&health: digitale transformatie doorzetten. ICT&health. Geraadpleegd op 25 februari 2022, van https://www.icthealth.nl/nieuws/openingsmanifestatie/

    Institute for Positive Health. (z.d.). Wat is het? Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://www.iph.nl/positieve-gezondheid/wat-is-het/

    Joosten, P. (2022, 17 februari). Innovatie gezondheidszorg Nederland: betekenis & 9 cases. Peter Joosten MSc. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://www.peterjoosten.net/innovatie-gezondheidszorg/

    Joosten, P. (z.d.). 3D-bioprinten: voorbeelden, toepassingen & toekomst. Peter Joosten MSc. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://www.peterjoosten.net/3d-bio-printen/

    Kaplan, J. (2021, 12 januari). Tech for Change: New gadgets at CES 2021 finally bridge the language barrier. Digital Trends. Geraadpleegd op 25 februari 2022, van https://www.digitaltrends.com/news/language-barrier-real-time-translation-ces-2021/

    Kennisplein Zorg voor Beter. (2020, 20 januari). Augmented Reality (AR) in de zorg. Zorg voor Beter. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://www.zorgvoorbeter.nl/veranderingen-langdurige-zorg/ehealth/augmented-reality

    KNMG. (2022, 10 februari). eHealth. Geraadpleegd op 25 februari 2022, van https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/ehealth.htm

    KNMP. (2020, mei). KNMP Onderzoek Inzameling medicijnafval 2020. Koninklijke Nederlandse Maatschappij Ter Bevordering Der Pharmaci. https://www.knmp.nl/sites/default/files/2021-11/KNMP%20Onderzoek%20medicijnafval%202020%20mei.pdf

    KNMP. (2021, 8 november). Best practice: Farmabuddy. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://www.knmp.nl/dossiers/kwetsbare-ouderen/best-practices-ouderenzorg/best-practice-farmabuddy

    KNMP. (2022, 7 maart). Verspilling. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://www.knmp.nl/dossiers/duurzame-zorg/verspilling

    Kregting, M. (2021, 1 april). De toekomst van super- en thuistesten: diagnose this. ICT&health. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://www.icthealth.nl/blog/de-toekomst-van-super-en-thuistesten-diagnose-this/

    Kregting, M. (2021a, februari 11). Roessingh zet sociale robots in: Pepper en Maatje. ICT&health. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://www.icthealth.nl/nieuws/roessingh-zet-sociale-robots-in-pepper-en-maatje/

    Landelijke Huisartsen Vereniging. (2021, 25 maart). Nieuwsbericht Gecombineerde Leefstijl Interventies. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://friesland.lhv.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht-gecombineerde-leefstijl-interventies

    Loketgezondleven.nl. (z.d.). Wat is preventie? Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://www.loketgezondleven.nl/integraal-werken/wettelijk-en-beleidskader-publieke-gezondheid/wat-is-preventie

    Máxima MC. (2020, 16 april). Robot Pepper houdt MMC op afstand. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://www.mmc.nl/2020/04/16/robot-pepper-houdt-mmc-op-afstand/

    MedischeScholing. (2022). Stichting Bedrijfsfonds Apotheken Leefstijladvies aan d. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://medischescholing.nl/cursus/38409/leefstijladvies-aan-de-balie

    Mercy Virtual. (z.d.).vEngagement. Geraadpleegd op 25 februari 2022, van https://www.mercyvirtual.net/vengagement/

    Mijn baan in de praktijk. (z.d.). Doktersassistent. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://mijnbaanindepraktijk.nl/doktersassistent/

    Ministerie van Algemene Zaken. (z.d.).Hoe kan ik als zorgvernieuwer een idee voor e-health invoeren? nl. Geraadpleegd op 25 februari 2022, van https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/e-health/vraag-en-antwoord/zorgvernieuwer-idee-voor-e-health

    Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2021, 22 april). 9,7 miljoen euro voor samenwerking bedrijfsleven en mbo-scholen. Rijksoverheid.nl. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/04/22/97-miljoen-euro-voor-samenwerking-bedrijfsleven-en-mbo-scholen

    Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (2020, 22 april).E-health voor ondersteuning bij medicatie. Programma Langer Thuis. Geraadpleegd op 25 februari 2022, van https://www.programmalangerthuis.nl/praktijkvoorbeelden/medicijndispenser

    Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (2021, 22 september). Zorginstellingen hebben voordeel van samenwerken met studenten bij introductie nieuwe technologie. Zorg voor innoveren. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://www.zorgvoorinnoveren.nl/actueel/nieuws/2021/09/22/zorginstellingen-hebben-voordeel-van-samenwerken-met-studenten-bij-introductie-nieuwe-technologie

    Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (2021a, april 12). Zorginstituut Magazine april 2021. Zorginstituut Nederland. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/magazine/2021/04/01/zorginstituut-magazine-april-2021

    Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (2021c, november 23). GROZ Utrecht: organiseren gezondheid begint in eigen buurt. Zorg voor innoveren. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://www.zorgvoorinnoveren.nl/actueel/nieuws/2021/11/23/groz-utrecht-organiseren-gezondheid-begint-in-eigen-buurt

    Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (z.d.). Prognosemodel Zorg en Welzijn. Prognosemodel Zorg en Welzijn. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://www.prognosemodelzw.nl

    Nederlandse AI Coalitie & Health Holland. (2022). Gratis online cursus Kunstmatige Intelligentie voor de Zorg. De Nationale AI-Zorg Cursus. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://zorg.ai-cursus.nl/home

    Nederlandse Zorgautoritiet. (2021, 3 juni). Monitor medisch-specialistische zorg 2021 : inzicht in contractering, gelijkgerichtheid en financiële prikkels in 2020 en 2021 en kostenontwikkeling in 2019 (incl. dure geneesmiddelen) – Nederlandse Zorgautoriteit. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_642707_22/1/

    Nielen, M. Cijfers en zorginformatie per ziekte – Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 28-10-2021; geraadpleegd op 25-02-2022]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-en-zorginformatie-ziekte

    Nivel. (2020, april). Doktersassistenten in de frontlinie tijdens de coronapandemie. https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1003782.pdf

    NOS. (2019, 17 maart). Hoe deze huisarts eindelijk meer tijd heeft voor haar patiënten. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://nos.nl/op3/artikel/2276338-hoe-deze-huisarts-eindelijk-meer-tijd-heeft-voor-haar-patienten

    NPO. (2022). Reference man gemist? NPO start. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://www.npostart.nl/reference-man/BV_101407436

    Omring. (z.d.). Hoe serious gaming bijdraagt aan de implementatie van zorgtechnologie. Geraadpleegd op 25 februari 2022, van https://www.omring.nl/verhalen-inspiratie/serious-gaming-bijdraagt-implementatie-zorgtechnologie

    Patiëntenfederatie Nederland. (2020, december). Naar hybride zorg – Visie van Patiëntenfederatie Nederland op de structurele combinatie van fysieke en digitale zorg.
    https://www.patientenfederatie.nl/downloads/organisatie/736-naar-hybride-zorg/file

    Patiëntenfederatie Nederland. (z.d.-a). Home. Begin een goed gesprek. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://begineengoedgesprek.nl

    Patiëntenfederatie Nederland. (z.d.-b). Tips. Begin een goed gesprek. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://begineengoedgesprek.nl/hallo-zorgverlener/tips/

    Persoonlijke Gezondheidscheck. (z.d.). Homepage. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://www.persoonlijkegezondheidscheck.nl

    Pharmaceutisch Weekblad. (2021, 12 juli). PharmaSwap krijgt toestemming IGJ voor opschalen — PW | Pharmaceutisch Weekblad. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://www.pw.nl/nieuws/2021/pharmaswap-krijgt-toestemming-igj-voor-opschalen

    PharmaPartners. (2020, 16 november). Digitaal Recept. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://www.pharmapartners.nl/digitaalrecept/

    Posh Productions. (2020, 21 oktober). Oxycodon: eenzame strijd tegen pijn. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://www.poshproductions.nl/2020/10/21/oxycodon-eenzame-strijd-tegen-pijn/

    Prüfer, P., Den Uijl, P. M., & Kumar, P. (2020, juli).Arbeidsmarktonderzoek ICT met topsectoren 2020. CentREdata.

    Radboudumc. (2021, 11 maart). Ziekenhuizen gaan voor het eerst dure geneesmiddelen heruitgeven. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://www.radboudumc.nl/nieuws/2021/ziekenhuizen-gaan-voor-het-eerst-dure-geneesmiddelen-heruitgeven

    Reader, R. (2019, 16 december). Amazon and Apple will be our doctors in the future, says tech guru Peter Diamandis. Fast Company. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://www.fastcompany.com/90440921/amazon-and-apple-will-be-our-doctors-in-the-future-says-tech-guru-peter-diamandis

    Richard van Hooijdonk Blog. (2021, 11 augustus). Nieuwe generatie smart pills detecteert ziekten en verbetert de toediening van medicijnen. Richard van Hooijdonk. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://blog.richardvanhooijdonk.com/nl/nieuwe-generatie-smart-pills-detecteert-ziekten-en-verbetert-de-toediening-van-medicijnen/

    Richard van Hooijdonk. (2019, 29 maart). ‘Eetbare’ technologie: zijn slimme pillen met sensoren en bluetooth de toekomst van de geneeskunde?Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://blog.richardvanhooijdonk.com/nl/eetbare-technologie-zijn-slimme-pillen-met-sensoren-en-bluetooth-de-toekomst-van-de-geneeskunde/

    Robotzorg. (z.d.). Service robots in de zorg. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://www.robotzorg.nl/robots-in-de-zorg/service-robots/

    Rundle, J., & Loten, A. (2020). Waar blijft de e-health-revolutie? Financieel Dagblad. https://fd.nl/futures/1326390/waar-blijft-de-e-health-revolutie

    Service Apotheek. (z.d.). Gezonde leefstijl: wij helpen u graag op weg!Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://kennisbank.serviceapotheek.nl/artikel/gezonde-leefstijl-wij-helpen-u-graag-op-weg

    Smeets, R. (2021, 12 oktober). Borstkanker diagnose verbeteren met AI en MRI-scans. ICT&health. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://www.icthealth.nl/nieuws/borstkanker-diagnose-verbeteren-met-ai-en-mri-scans/

    Sociaal-Economische Raad. (2020, juni). Zorg voor de toekomst – Over de toekomstbestendigheid van de zorg. https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/adviezen/2020/zorg-voor-de-toekomst.pdf

    Spits. (z.d.). Medicijnuitgifte op maat. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://www.spitsbv.nl

    Staat van de Mondzorg. (z.d.-a). Preventie en curatieve zorg. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://www.staatvandemondzorg.nl/verleende-zorg/preventie-en-curatieve-zorg/

    Staat van de Mondzorg. (z.d.-b). Verleende zorg. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://www.staatvandemondzorg.nl/verleende-zorg/

    Stichting FWG. (2020, juni).De FWG-essays, Hoe verandert corona het werken in de zorg?

    Stichting MVO-Regist. (2021, 29 september). Al bijna 500 apotheken met een Teva Retourbox. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://www.mvo-register.nl/post/al-bijna-500-apotheken-met-een-teva-retourbox_mvo

    Stichting Toekomstbeeld der Techniek. (2020, februari). Voorkomen is toch beter dan genezen? – Een onderzoek naar kansen en uitdagingen voor preventieve gezondheidszorg. STT.

    Studiekeuze LAB. (z.d.). Een BOL-opleiding Apothekersassistent: hoe is dat?Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://www.studiekeuzelab.nl/ontdek/mooie-maar-pittige-studie-sba

    Tech@doptie. (z.d.). Werkplaats: ‘Technologie in je lessen, dat doe je zo!’Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://www.techadoptie.nl/activiteiten/professionaliseren/werkplaats-technologie-in-je-lessen-dat-doe-je-zo/

    Teva. (z.d.). Mijn Geneesmiddel in Beeld. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://www.teva.nl/form/mijngib/

    TNO. (2020, 17 juli). Medicijnen op maat maken met een 3D-printer. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://www.tno.nl/nl/tno-insights/artikelen/medicijnen-op-maat-maken-met-3d-printer/

    TNO. (2022). Pharmaprint | Digitaal produceren medicijnen door apotheker. Geraadpleegd op 11 maart 2020, van https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/techtransfer/spin-offs/pharmaprint-digitaal-produceren-medicijnen-door-apotheker/

    Tuyl LHD van, Batenburg R, Keuper JJ, Meurs M & Friele R. Toename gebruik e-health in de huisartsenpraktijk tijdens de coronapandemie. Organisatie van zorg op afstand in coronatijd. Utrecht: Nivel, 2020.

    Van ’t Hul, M. (z.d.). Tweede leven voor medicijnen. Pensioenfonds Zorg & Welzijn. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://goedbezig.pfzw.nl/wat-jij-kunt-doen/tweede-leven-voor-medicijnen/

    Van der Geest, M., & De Visser, E. (2021, 22 december). 12 huisartsen 12 provincies “Weer zo’n dag dat ik continu gaten moet dichten”. Blendle. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://blendle.com/i/de-volkskrant/12-huisartsen-12-provincies-weer-zon-dag-dat-ik-continu-gaten-moet-dichten/bnl-vkn-20211222-13308580?sharer=eyJ2ZXJzaW9uIjoiMSIsInVpZCI6ImRlZWxqZWtlbm5pcyIsIml0ZW1faWQiOiJibmwtdmtuLTIwMjExMjIyLTEzMzA4NTgwIn0%3D

    Van Heugten, S. (2021, 13 juni). Tekort aan medisch assistenten: onderwijs schiet te hulp. 1Limburg. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://www.1limburg.nl/tekort-aan-medisch-assistenten-onderwijs-schiet-te-hulp

    Van Marrewijk, L. (2019, 12 oktober). De anticonceptiepil ligt weer onder vuur: hoe slecht is ‘ie nu echt? Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://www.bedrock.nl/pil-slecht-voor-je/

    Van Mierlo, B., & Oosterom, J. (2020). Onderzoek naar digitale vaardigheden in de zorg. Vilans. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://www.vilans.nl/kennis/onderzoek-naar-digitale-vaardigheden-in-de-zorg

    Van Santen, M. (2020, 7 april).Huisarts: “De patiënten met wie ik beeldbel, zijn van alle leeftijden.” Plus online. Geraadpleegd op 1 januari 2022, van https://www.plusonline.nl/coronavirus/huisarts-de-patienten-met-wie-ik-beeldbel-zijn-van-alle-leeftijden

    Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Neprofarm, Bogin, & KNMP. (2019, mei). Farmacie en zelfzorggeneesmiddelen – Brancheplan Duurzaam Verpakken. https://vig-platform-axaxzmkc.netdna-ssl.com/production/documents/Brancheverduurzamingsplan-verpakkingen-farmacie-en-zelfzorg-geneesmiddelen-DEF-mei-2019.pdf.pdf

    Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Neprofarm, Bogin, & KNMP. (2020, juni). Op weg naar een Duurzame Farmacieketen. https://kidv.nl/media/brancheplannen/20200901_inspiratiegids_duurzame_farmacieketen_-_def_nl_20200617.pdf?1.2.4

    Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. (2021, 23 augustus). Duurzaamheid. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://www.vereniginginnovatievegeneesmiddelen.nl/themas/beter-en-langer-leven/duurzaamheid

    Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. (2021a, augustus 18). Drug rediscovery. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://www.vereniginginnovatievegeneesmiddelen.nl/themas/innovatie/drug-rediscovery

    Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. (2021b, augustus 18). Medicijnresten uit water. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://www.vereniginginnovatievegeneesmiddelen.nl/themas/beter-en-langer-leven/medicijnresten-uit-water

    Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. (2021d, augustus 23). Personalised medicine. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://www.vereniginginnovatievegeneesmiddelen.nl/themas/innovatie/personalised-medicine

    Verhaeghe, T. (2019). VIRTUAL REALITY ALS BUSINESSDRIVER VOOR KWALITEITSVOLLE PATIËNTENZORG. Faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen. https://libstore.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/783/466/RUG01-002783466_2019_0001_AC.pdf

    Vervloet, M., Maric, D., Van Schayk, N., Rijcken, C., & Van Dijk, L. (2021, januari). Apothekers en patiënten staan positief tegenover digitale communicatie tussen de apotheekbezoeken in. https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1004106.pdf

    Vervloet, M., Maric, D., van Schayk, N., Rijcken, C., van Dijk, L.. Apothekers en patiënten positief over digitale communicatie tussen apotheekbezoeken in: verkenning van hun behoeften en wensen.Utrecht: Nivel, 2021. Van https://www.nivel.nl/nl/publicatie/apothekers-en-patienten-positief-over-digitale-communicatie-tussen-apotheekbezoeken

    Vilans. (z.d.). Kennisbundel eHealth – Wat levert het op? Geraadpleegd op 25 februari 2022, van https://kennisbundel.vilans.nl/ehealth-wat-levert-op.html

    VitaValley. (2020). Fasttrack Beeldschermzorg – Voorbeeldcasus beeldschermzorg.
    https://vitavalley.nl/wp-content/uploads/200715-Voorbeeldcasus-Meditta-1.pdf

    VitaValley. (2020b, december 1). 85% van al het patiëntcontact digitaal bij Westerdokters. Geraadpleegd op 25 februari 2022, van https://vitavalley.nl/blog-digitaal-patientencontact/

    Volksgezondheid Toekomst Verkenning. (2020, 27 november). Verder kijken dan corona, over de toekomst van onze gezondheid. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://www.volksgezondheidtoekomstverkenning.nl/magazine

    Vrij Nederland. (2021, 18 november). Vriendschap met een chatbot. Blendle. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://blendle.com/i/vrij-nederland/vriendschap-met-een-ch. . .1faWQiOiJibmwtdm5tYWdhemluZS0yMDIxMTExMS1iZmYzZmRhMDUyOCJ9

    Waard om voor te werken. (z.d.). Experimenteerbus Our house on Wheels. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://www.waardomvoortewerken.nl/acties/experimenteerbus-our-house-on-wheels/

    Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. (2021, 11 november). Opgave AI. De nieuwe systeemtechnologie. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2021/11/11/opgave-ai-de-nieuwe-systeemtechnologie

    WGSN. (z.d.). Create winning strategies to engage your future consumers. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://www.wgsn.com/en/consumer-insight/insight

    Wouters, M., Voogdt, H., Huygens, M., Meurs, M., De Groot, J., De Bruin, K., Brabers, A., Hofstede, C., Friele, R., & Van Gennip, L. (2019, november).Samen aan zet! eHealth-monitor 2019. https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1003604.pdf

    ZonMw. (z.d.). Gezonde wijk en omgeving. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/gezonde-wijk-en-omgeving/

    Zorg van Nu. (2020, 15 juni).Succesvol implementeren met inbreng van patiënten en medewerkers. Geraadpleegd op 25 februari 2022, van https://www.zorgvannu.nl/blogs/succesvol-implementeren-met-inbreng-van-patienten-en-medewerkers

    Zorg van Nu. (2020b, juni 15).Succesvol implementeren met inbreng van patiënten en medewerkers. Geraadpleegd op 25 februari 2022, van https://www.zorgvannu.nl/blogs/succesvol-implementeren-met-inbreng-van-patienten-en-medewerkers

    Zorg van Nu. (2021, 29 november). Welke huidaandoening hoort bij jouw klachten? Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://www.zorgvannu.nl/innovaties/welke-huidaandoening-hoort-bij-jouw-klachten

    Zorg van Nu. (2021a, november 22). Verminder zelf je incontinentie. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://www.zorgvannu.nl/innovaties/verminder-zelf-je-incontinentie

    Zorg van Nu. (2022, 17 februari). Zelf hartfilmpje (ECG) maken. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://www.zorgvannu.nl/innovaties/zelf-hartfilmpje-ecg-maken

    Zorginstituut Nederland. (2021, september). Zorginstituut magazine – Kwartaalblad van Zorginstituut Nederland. https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/magazine/2021/09/20/zorginstituut-magazine-september-2021

    Sport en bewegen

     Arko Sports Media. (2021, 15 september). Slagvaardig verduurzamen met slimme sportveldinnovaties van Antea Sport. Sport&Strategie. Geraadpleegd op 22 december 2021, van https://www.sportenstrategie.nl/sportinnovatie/slagvaardig-verduurzamen-met-slimme-sportveldinnovaties-van-antea-sport/

     Bakker, C. (2021, 15 maart). OneFit voorspelt: dé 5 sport trends van 2021. OneFit Blog. Geraadpleegd op 19 november 2021, van https://one.fit/nl-nl/blog/onefit-voorspelt-de-5-sport-trends-van-2021/

     Centraal Bureau voor de Statistiek. (2021, 1 mei). Feiten en cijfers over de cultuur, sport en recreatie. Geraadpleegd op 22 december 2021, van https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2020/18/feiten-en-cijfers-over-de-cultuur-sport-en-recreatie

     Daalder, L. (2021a, september 15). SportsLapp brengt het lab naar de sportvelden. Sportinnovatie.studio. Geraadpleegd op 23 december 2021, van https://sportinnovatie.studio/sportslapp-brengt-het-lab-naar-de-sportvelden/

     Daalder, L. (2021b, oktober 27). House of Esports groeit als kool met een combinatie van games en bewegen. Sportinnovatie.studio. Geraadpleegd op 21 december 2021, van https://sportinnovatie.studio/wim-noordzij-house-of-esports-we-moeten-oppassen-niet-aan-ons-eigen-succes-ten-onder-te-gaan/

     Daalder, L. (2021c, november 10). De meest duurzame club van Nederland: kwalitatief goede communicatie heeft voor draagvlak gezorgd. Sportinnovatie.studio. Geraadpleegd op 23 december 2021, van https://sportinnovatie.studio/de-meest-duurzame-club-van-nederland-kwalitatief-goede-communicatie-heeft-voor-draagvlak-gezorgd/

     Fitwinkel. (2021, 15 februari). De fitnesstrends van dit jaar (2021)! Geraadpleegd op 5 januari 2022, van https://fitwinkel.nl/blog/161/fitnesstrends-van-dit-jaar-2021.html

     R. Goes, L.A. Meerhoff, M.J.O. Bueno, D.M. Rodrigues, F.A. Moura, M.S. Brink, M.T. Elferink-Gemser, A.J. Knobbe, S.A. Cunha, R.S. Torres & K.A.P.M. Lemmink (2021) Unlocking the potential of big data to support tactical performance analysis in professional soccer: A systematic review, European Journal of Sport Science, 21:4, 481-496, DOI: 10.1080/17461391.2020.1747552

     Het laatste sportmarketingnieuws: Vijf sportmarketingtrends voor 2021. (2021, 18 februari). SportNext. Geraadpleegd op 6 december 2021, van https://www.sportnext.nl/overig/het-laatste-sportmarketingnieuws-vijf-sportmarketingtrends-voor-2021/

     Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (2021, 29 januari). Prognosemodel Zorg en Welzijn. ABF Research. Geraadpleegd op 16 februari 2022, van https://www.prognosemodelzw.nl/

     Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (2022, 1 februari). Kamerbrief voor commissiedebat sportbeleid. Kamerstuk | Rijksoverheid.nl. Geraadpleegd op 4 februari 2022, van https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/06/11/kamerbrief-tbv-commissiedebat-sportbeleid

     Mulier Instituut. (2021, juli). Nederland scoort goed op sportinnovatie. Sport Innovator. Geraadpleegd op 21 december 2021, van https://www.sportinnovator.nl/sportinnovatormonitor/

     Mulier Instituut, & Collard, D. C. M. (2022). Leefstijlpreventie door verbinding van het zorg- en sportdomein –. Mulier Instituut. Geraadpleegd op 4 februari 2022, van https://www.mulierinstituut.nl/publicaties/26588/leefstijlpreventie-door-verbinding-van-het-zorg-en-sportdomein/

     Mulier Instituut, & Hollander, E. (2022). Kennis en innovatie in de zwembranche. Mulier Instituut. Geraadpleegd op 4 januari 2022, van https://www.mulierinstituut.nl/publicaties/26667/kennis-en-innovatie-in-de-zwembranche/

     Mulier Instituut, & Lucassen, J. (2021). Toekomstverkenning arbeidsmarkt sport en bewegen –. Mulier Instituut. Geraadpleegd op 27 januari 2022, van https://www.mulierinstituut.nl/publicaties/26149/toekomstverkenning-arbeidsmarkt-sport-en-bewegen/

     Mulier Instituut, & Vrieswijk, S. (2022). De buurtsportcoach actief op de basisschool –. Mulier Instituut. Geraadpleegd op 4 februari 2022, van https://www.mulierinstituut.nl/publicaties/26636/de-buurtsportcoach-actief-op-de-basisschool/

     NOC NSF. (2020). Zo sport Nederland, Trends en ontwikkelingen in sportdeelname 2020.
     https://nocnsf.nl/media/4412/zo-sport-nederland-2020_def.pdf

     Noija, S. (2019, mei). Tien megatrends die van belang zijn voor de sport. Sportraad Apeldoorn (VSA). Geraadpleegd op 21 oktober 2021, van https://www.sportknowhowxl.nl/nieuws-en-achtergronden/open-podium/item/118512/

     Reitsma, M., & Hoogendam, A. (2021). Monitor Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. De zes pijlers gepeild –. Mulier Instituut. Geraadpleegd op 4 januari 2022, van https://www.mulierinstituut.nl/publicaties/26135/monitor-sportakkoord-sport-verenigt-nederland-de-zes-pijlers-gepeild/

     RIVM. (2021). Overzicht kaarten sport en bewegen. Sport en bewegen in cijfers. Geraadpleegd op 18 december 2021, van https://www.sportenbewegenincijfers.nl/kaarten

     Schoof, R., & Kooiman, J. (2021, 6 augustus). Olympische Spelen bewijzen dat sportief succes maakbaar is. NRC. Geraadpleegd op 22 december 2021, van https://www.nrc.nl/nieuws/2021/08/06/olympische-spelen-bewijzen-dat-sportief-succes-maakbaar-is-a4054019

     Sports, J.-M. (2021, 9 februari). Sport- en fitnesstrends 2021. Matchu Sports. Geraadpleegd op 21 oktober 2021, van https://www.matchusports.nl/fit-tips/feiten/sport-en-fitnesstrends-2021/

     SW Online Marketing & Media. (2021, 22 december). ​Sporten in 2022: dit zijn de trends. ZorgKrant.nl. Geraadpleegd op 23 december 2021, van https://zorgkrant.nl/producten/14712-sporten-in-2022-dit-zijn-de-trends

     Tervoort, R. (2021, 22 december). 6 fitnesstrends voor 2022. SportNext. Geraadpleegd op 23 december 2021, van https://www.sportnext.nl/overig/6-fitnesstrends-voor-2022/

     Thukral, E., & Ratten, V. (2021). “Sport innovation, entrepreneurship and digital ecosystems”. In Innovation and Entrepreneurship in Sport Management. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing. doi: https://doi.org/10.4337/9781783473960.00014

     Van Dijkum, N. (2021a, juli 16). eRacingTV organiseert virtuele wielerwedstrijden. Sportinnovatie.studio. Geraadpleegd op 21 december 2021, van https://sportinnovatie.studio/eracingtv-organiseert-virtuele-wielerwedstrijden/

     Van Dijkum, N. (2021b, oktober 27). Wat kun je met esports, gaming en gamification? Leer het op het kennisevent EGG. Sportinnovatie.studio. Geraadpleegd op 23 december 2021, van https://sportinnovatie.studio/wat-kun-je-met-esports-gaming-en-gamification-leer-het-op-het-kennisevent-egg/

     Van Dijkum, N. (2021c, november 8). Duurzaamheid en gelijke kansen bij hockeyclubs mede dankzij ABN AMRO. ABN AMRO. Geraadpleegd op 23 december 2021, van https://sportinnovatie.studio/duurzaamheid-en-gelijke-kansen-bij-hockeyclubs-mede-dankzij-abn-amro/

     Van Dijkum, N. (2021d, december 17). Voetbalclub ONT hergebruikt water. Sportinnovatie.studio. Geraadpleegd op 23 december 2021, van https://sportinnovatie.studio/voetbalclub-ont-hergebruikt-water/

     Van Oppen, C. (2021, 17 november). NOC*NSF stelt Marcelien de Koning aan als chef de emission – Copper8 %. Copper8. Geraadpleegd op 30 maart 2022, van https://www.copper8.com/marcelien-chef-de-emission/

     Verbinden sport, wetenschap, overheid en bedrijven. (2021). Sport Innovator. Geraadpleegd op 8 december 2021, van https://www.sportinnovator.nl/sport-data-valley/

     Willems, M. (2021, 6 april). Arbeidsmarktmonitor 2020. Lexnova Marktonderzoek. Geraadpleegd op 27 januari 2022, van https://www.lexnova-marktonderzoek.nl/over-ons/nieuws/arbeidsmarktmonitor-2020

     Wyzer, Van der Klaauw, X., Ysebaert, F., Musch, J., Gerritsma, J., & Willemse, L. (2021, september). ‘Nederland in Beweging’ Sport 2030. Wyzer. https://www.wyzer.nl/wp-content/uploads/2021/09/Whitepaper-Sport-nummer-1-Nederland-in-Beweging-sport-in-2030.docx.pdf

     Uiterlijke verzorging

      Aarts, A. (2021, december). Medi Spa. Medi Spa. Geraadpleegd op 21 maart 2022, van https://www.annelies-aarts.nl/wp-content/uploads/2021/12/annelies-mag_30jaar.pdf

      ANBOS. (2021, 16 november). ANBOS bij AVRO/TROS Radar. Geraadpleegd op 21 maart 2022, van https://www.anbos.nl/schoonheidsspecialist/nieuws/anbos-bij-avrotros-radar-

      Bailey, E. G. (2021, 14 oktober). Ones to Watch 2022: Underarm Skincare. Geraadpleegd op 21 maart 2022, van https://www.wgsn.com/beauty/p/article/92410?lang=en

      Beaumore. (2021, 18 januari). De 5 Grootste Beauty Trends 2021 | Huidverbetering. Geraadpleegd op 21 maart 2022, van https://beaumore.nl/beauty-trends-2021/

      Beauty-Pro.nl. (2020, 8 september). De TOEKOMST van de beautybranche door de ogen van de leveranciers. Geraadpleegd op 21 maart 2022, van https://beauty-pro.nl/special-overall/huid-specials/de-toekomst-van-de-beautybranche-door-de-ogen-van-beautyleveranciers-2/

      Beauty-Pro.nl. (2021, 1 februari). Trendmonitor 2021: Eczeem is meest voorkomende huidaandoening. Geraadpleegd op 21 maart 2022, van https://beauty-pro.nl/actueel-overall/huid-actueel/trendmonitor-2021-eczeem-is-meest-voorkomende-huidaandoening/

      Beauty-Pro.nl. (2021b, februari 2). Trendmonitor 2021: Kalknagels en likdoorns meest voorkomende voetproblemen. Geraadpleegd op 21 maart 2022, van https://beauty-pro.nl/actueel-overall/huid-actueel/analyse-kalknagels-en-likdoorns-de-meest-voorkomende-voetproblemen/

      Bitmead, C. (2020, 4 mei). Blue Beauty: Everything You Need To Know About The New Sustainable Beauty Movement. Geraadpleegd op 21 maart 2022, van https://www.elle.com/uk/beauty/a32311740/blue-beauty/

      CB Insights. (2021, 26 augustus). 14 Trends Changing The Face Of The Beauty Industry In 2021. CB Insights Research. Geraadpleegd op 21 maart 2022, van https://www.cbinsights.com/research/report/beauty-trends-2021/

      Clockwork. (z.d.). THE CLOCKWORK MINICURE. Geraadpleegd op 21 maart 2022, van https://www.likeclockwork.com

      Culliney, K. (2021, 1 december). Snap Inc: ‘Beauty seekers’ use our app as a virtual mirror 30+ times per day. Cosmeticsdesign-Europe.Com. Geraadpleegd op 21 maart 2022, van https://www.cosmeticsdesign-europe.com/Article/2021/12/01/Snapchat-says-beauty-engagement-with-virtual-try-ons-via-cameras-rising-fast?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright

      Daily Data Bytes. (2021, 6 december). Gezichtsfilter-apps verzamelen onnodig veel data van gebruikers. Geraadpleegd op 21 maart 2022, van https://dailydatabytes.nl/actueel/gezichtsfilter-apps-verzamelen-onnodig-veel-data-gebruikers/

      De Jager, A. (2021, 2 december). Summa opent salon House of Bloom voor opleidingen Beauty & Lifestyle. Podopost. Geraadpleegd op 21 maart 2022, van https://www.podopost.nl/summa-opent-salon-house-of-bloom-voor-opleidingen-beauty-lifestyle/

      De Munnik, I. (2019, 25 juni). Onderzoek koopmotief cosmetica – IngedeMunnik.nl. Inge de Munnik. Geraadpleegd op 21 maart 2022, van https://www.ingedemunnik.nl/trends-ontwikkelingen-schoonheidsbranche/koopmotief-cosmetica/

      De Munnik, I. (2020, 11 juli). Duurzaam ondernemen met een schoonheidssalon – IngedeMunnik.nl. Inge de Munnik. Geraadpleegd op 21 maart 2022, van https://www.ingedemunnik.nl/trends-ontwikkelingen-schoonheidsbranche/duurzaam-ondernemen-schoonheidssalon/

      De Munnik, I. (2021, 27 augustus). Mannen make-up winkel in Londen. Inge de Munnik. Geraadpleegd op 21 maart 2022, van https://www.ingedemunnik.nl/trends-ontwikkelingen-schoonheidsbranche/mannen-make-up-winkel/

      De Munnik, I. (2021b, augustus 27). Mannen make-up winkel in Londen. Inge de Munnik. Geraadpleegd op 21 maart 2022, van https://www.ingedemunnik.nl/trends-ontwikkelingen-schoonheidsbranche/mannen-make-up-winkel/

      De Munnik, I. (2021c, december 30). Trends en ontwikkelingen in de cosmeticabranche 2022. Inge de Munnik. Geraadpleegd op 21 maart 2022, van https://www.ingedemunnik.nl/trends-ontwikkelingen-schoonheidsbranche/trends-ontwikkelingen-cosmeticabranche-2022/

      Decker, M. (2021, 20 oktober). I Tried The World’s First Robot Manicure. Geraadpleegd op 21 maart 2022, van https://www.refinery29.com/en-us/2021/10/10709610/clockwork-robot-manicure

      Decker, M. (2021b, oktober 26). 2021 Is Seeing The Coolest Innovations In Nails. Geraadpleegd op 21 maart 2022, van https://www.refinery29.com/en-us/2021/10/10719306/nail-trends-new-technology-2021

      Duong, A. (2021, 12 januari). Skincare Suggesting Smart Mirrors. Com. Geraadpleegd op 21 maart 2022, van https://www.trendhunter.com/trends/lumini-pm

      Forever Saving For A Rainy Day. (2021, 29 maart). Eco Friendly Skincare – Bolt Beauty Stackable Review – Filthy Clean Cleanser, Glow Don’t Shine + Vitamin A Game Serums & Mad About Moisture Used On Acne Prone Skin. Geraadpleegd op 21 maart 2022, van https://foreversavingforarainyday.wordpress.com/2021/03/26/eco-friendly-skincare-bolt-beauty-stackable-review-filthy-clean-cleanser-glow-dont-shine-vitamin-a-game-serums-mad-about-moisture-used-on-acne-prone-skin/

      Glamnetic. (z.d.). Lil Huddy Gel Nail Stickers Collab I Glamnetic. Geraadpleegd op 21 maart 2022, van https://glamnetic.com/collections/glamnetic-lilhuddy

      Jones, W. (2021, 12 augustus). Are Re-Wearable Press-On Nails A Sustainable Manicure Alternative?The New Equilibrium. Geraadpleegd op 21 maart 2022, van https://www.thenewequilibrium.co.uk/post/are-re-wearable-press-on-nails-a-sustainable-manicure-alternative

      Kuipers, G. (2021, 24 september). Mooi maken moet. De Groene Amsterdammer. Geraadpleegd op 21 maart 2022, van https://blendle.com/i/de-groene-amsterdammer/mooi-maken-mo. . .QiOiJibmwtZ3JvZW5lYW1zdGVyZGFtbWVyLTIwMjEwOTIzLTFfNDRfMSJ9

      Listek, V. (2021, 19 oktober). MaskiD: U.S. Beta Launch of Neutrogena’s 3D Printed Face Mask. 3DPrint.Com. Geraadpleegd op 21 maart 2022, van https://3dprint.com/279681/maskid-u-s-beta-launch-of-neutrogenas-3d-printed-face-mask/

      Mathijssen, S., Jankie, P., Wijnen, B., & Bekx, W. (2020, mei). Inspiratierapport Circulaire Economie. SBB. https://www.s-bb.nl/media/5c1jt4ri/inspiratierapport-circulaire-economie_8-sectoren_sbb_2021_2.pdf

      McQuarrie, L. (2021, 11 augustus). Bespoke AI-Based Serums. Com. Geraadpleegd op 21 maart 2022, van https://www.trendhunter.com/trends/openface

      Middleton, J., & Hussain, Z. (2021, 9 maart). WGSN Trend Curve: Sleep-Time Skincare. Geraadpleegd op 21 maart 2022, van https://www.wgsn.com/beauty/p/article/92409?lang=en

      Minder make-up, meer complimenten: laat “skin minimalism” voor je werken. (2021, 29 maart). RTL Nieuws. Geraadpleegd op 21 maart 2022, van https://www.rtlnieuws.nl/lifestyle/artikel/5222420/skin-minimalism-minder-make-meer-complimenten-stralende-huid

      Mintel, M. (2021, 26 januari). Sustainable skincare in 2021 and beyond. Premium Beauty News. Geraadpleegd op 21 maart 2022, van https://www.premiumbeautynews.com/en/sustainable-skincare-in-2021-and,17877

      Olatz. (2020, 14 februari). Greenwashing: zo herken je het. Voor de Wereld van Morgen. Geraadpleegd op 21 maart 2022, van https://www.voordewereldvanmorgen.nl/artikelen/greenwashing-zo-herken-je-het

      Pedicural Voetzorg. (z.d.). Pedicural Voetzorg. Geraadpleegd op 21 maart 2022, van https://www.pedicuralvoetzorg.nl/blog/duurzaam-ondernemen-binnen-onze-praktijk/

      Pedicure.nl. (2021, 2 juni). Wat zijn de meest voorkomende voetklachten en voetproblemen? Geraadpleegd op 21 maart 2022, van https://www.pedicure.nl/blog/wat-zijn-de-meest-voorkomende-voetklachten

      Pedicure.nl. (2021b, juni 2). Wat zijn de meest voorkomende voetklachten en voetproblemen? Geraadpleegd op 21 maart 2022, van https://www.pedicure.nl/blog/wat-zijn-de-meest-voorkomende-voetklachten

      Pedicure.nl. (z.d.-a). Pedicure of Voetverzorger met aantekening Diabetische Voet zoeken. Geraadpleegd op 21 maart 2022, van https://www.pedicure.nl/specialisaties/diabetische-voet

      ProVoet. (2022, 10 maart). MDR verder onder de loep | ProVoet. Geraadpleegd op 21 maart 2022, van https://mijn.provoet.nl/actueel/mdr-verder-onder-de-loep

      ProVoet. (2020, 6 november). Diabetespatiënt met voetwond sneller geholpen sinds komst spoedpost in HMC | ProVoet. Geraadpleegd op 21 maart 2022, van https://mijn.provoet.nl/provoet-platform/branchenieuws/diabetespatient-met-voetwond-sneller-geholpen-sinds-komst-spoedpost-hmc

      ProVoet. (z.d.-a). Multidisciplinaire samenwerking diabetes. Geraadpleegd op 21 maart 2022, van https://mijn.provoet.nl/zorgverleners/multidisciplinaire-samenwerking-diabetes

      ProVoet. (z.d.). Nieuw: branche kwalificatiedossier oncologie | ProVoet. Geraadpleegd op 21 maart 2022, van https://mijn.provoet.nl/actueel/nieuw-branche-kwalificatiedossier-oncologie

      Radar. (2021, 15 november). Goedkoop je fillers laten injecteren door een schoonheidsspecialist: is het verstandig?Geraadpleegd op 21 maart 2022, van https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/goedkoop-je-fillers-laten-injecteren-door-een-schoonheidsspecialist-is-het-verstandig/

      Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). (2021, 15 februari). Huid laseren alleen door zorgverlener. ondernemersplein.kvk.nl. Geraadpleegd op 21 maart 2022, van https://ondernemersplein.kvk.nl/invoering-laseren-alleen-zorgverlener/

      Stichting Bravo. (2021, mei). Branchekwalificatiedossier Medisch Pedicure Oncologie. Geraadpleegd op 21 maart 2022, van https://mijn.provoet.nl/sites/default/files/assets/2021-04/2021%20-%20BKD%20Oncologie.pdf

      Uppelschoten, C. (2020, 24 maart). Signaleren en preventie van huidkanker. Beauty-Pro.nl. Geraadpleegd op 21 maart 2022, van https://beauty-pro.nl/expertcolumns-overall/huid-expertcolumns/signaleren-en-preventie-van-huidkanker-belangrijke-rol-voor-de-schoonheidsspecialist/

      Van der Linden, B. (2021, 1 december). Psoriasis in de nagels. Beauty-Pro.nl. Geraadpleegd op 21 maart 2022, van https://beauty-pro.nl/actueel-overall/nagel-actueel/psoriasis-in-de-nagels/

      Van Gelder, L. (2022, 31 januari). Iedereen heeft het recht mooi te zijn. PS. Geraadpleegd op 21 maart 2022, van https://blendle.com/i/ps/iedereen-heeft-het-recht-mooi-te-zijn

      Videoland. (2021). Ewout: Geraadpleegd op 21 maart 2022, van https://www.videoland.com/series/500738/ewout

      Vos beauty. (z.d.). Cijfers en trends beauty. Geraadpleegd op 21 maart 2022, van https://www.devosbeauty.com/cijfers-en-trends-beauty

      VPRO. (2021, 11 juni). Volle lippen, een dikke kont en graatmager: moeten we bang zijn voor een universeel schoonheidsideaal? Geraadpleegd op 21 maart 2022, van https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/lees/artikelen/2021/globaal-schoonheidsideaal.html

      Wegwerphanddoeken.nl. (2021, 21 juni). Duurzame wegwerphanddoeken voor pedicures. Geraadpleegd op 21 maart 2022, van https://wegwerphanddoeken.nl/branches/pedicures/

      Wellness Spots. (2022, 1 maart). Selfness, woolness, vinotherapie, JOMO, dé 10 Wellness Trends voor 2022. Wellness Spots. Geraadpleegd op 21 maart 2022, van https://www.wellnessspots.com/wellness-trends-2022/