1. Trendrapport Zorg, Sport en Welzijn

2. Voorwoord & leeswijzer

3. Samenvatting

4. Inhoudsopgave DESTEP

5. Demografische ontwikkelingen

6. Economische ontwikkelingen

7. Sociaal-culturele ontwikkelingen

8. Technologische ontwikkelingen

9. Ecologische ontwikkelingen

10. Politiek juridische ontwikkelingen

11. Sectorale trends

12. Complexere zorgvraag

13. Mondigere zorgvrager

14. Samenwerking in de keten

15. Branchetransformatie

16. Functiedifferentiatie

17. Digitalisering

18. Robotisering

19. Sport en bewegen

20. Groeiende maatschappelijke rol van sport

21. Meer diversiteit in sport

22. De veranderende sporter

23. Knowledge-based sporten

24. Digitalisering

25. Uiterlijke verzorging

26. Meer medische behandelingen in de beauty wereld

27. Professionalisering

28. Veranderende klant

29. Branchetransformatie

30. Cijfers

31. Verantwoording