1. Trendrapport Zorg, Sport en Welzijn

2. Voorwoord & leeswijzer

3. Samenvattingen

4. Samenvatting Zorg en welzijn

5. Samenvatting Assisterend gezondheidszorg

6. Samenvatting Sport en bewegen

7. Samenvatting Uiterlijke verzorging

8. Marktsegment Zorg en welzijn

9. Smartification

10. Slimme gezondheidszorg

11. Slimme datasystemen

12. E-Health

13. Co-botisering

14. Humanoid robots

15. Duurzame wereld

16. Circulaire economie

17. Humanisering

18. Passende zorg

19. Autonome zorgvrager

20. Marktontschotting

21. Ketensamenwerking

22. Taakverschuiving

23. Marktsegment Assisterende gezondheidszorg

24. Smartification

25. Slimme datasystemen

26. Slimme gezondheidszorg

27. Co-botisering

28. Servicerobots

29. Duurzame wereld

30. Circulaire economie

31. Humanisering

32. Passende zorg

33. Autonome zorgvrager

34. Proactief handelen

35. Marktontschotting

36. Ketensamenwerking

37. Marktsegment Sport en bewegen

38. Smartification

39. Smart data

40. E-sports

41. Co-botisering

42. AI-robots

43. Duurzame wereld

44. Circulaire economie

45. Humanisering

46. Positieve gezondheid

47. Gepersonaliseerde sport

48. Marktontschotting

49. Samenwerkende branches

50. Marktsegment Uiterlijke verzorging

51. Smartification

52. Digital service

53. Duurzame wereld

54. Conscious consuming

55. Humanisering

56. Gepersonaliseerde behandeling

57. Marktontschotting

58. Taakverschuiving

59. Ketensamenwerking

60. Branchetransformatie

61. Economische ontwikkelingen

62. Zorg en welzijn

63. Assisterende gezondheidszorg

64. Sport en bewegen

65. Uiterlijke verzorging

66. Dashboards

67. Verantwoording