Sectorale trends
Sport en bewegen

Sectorale trends Sport en bewegen

In dit onderdeel van het trendrapport bespreken we specifiek de belangrijkste trends voor de branche ‘Sport en bewegen’. Per trend geven we een uitleg over de trend ondersteund met citaten vanuit gesprekken met experts en bespreken we de impact ervan op het beroepsonderwijs. Een trend geeft een richting aan van veranderende waarden. Het is van belang om tijdig grip te krijgen op deze trends op de arbeidsmarkt om te blijven zorgen voor een goede aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Een trend staat nooit op zichzelf, maar houdt altijd verband met andere ontwikkelingen die tegelijkertijd plaatsvinden. De belangrijkste trends en/of ontwikkelingen voor de branche ‘Sport en bewegen’ zijn de volgende:

 

  • Groeiende maatschappelijke rol van sport
  • Meer diversiteit in sport
  • De veranderende sporter
  • Knowledge-based sporten
  • Digitalisering

Groeiende maatschappelijke rol van sport

Lees verder

Meer diversiteit in sport

Lees verder

De veranderende sporter

Lees verder

Knowledge-based sporten

Lees verder

Digitalisering

Lees verder

INHOUDSOPGAVE SECTORALE TRENDS SPORT EN BEWEGEN