Humanisering

Humanisering

Wat houdt de megatrend humanisering in: In de veranderende maatschappij staan individuele waarden en behoeften nadrukkelijker centraal. De decentralisatie van o.a. overheidstaken heeft ervoor gezorgd dat burgers meer eigen regie krijgen om te beslissen wat goed voor hen is. Burgers dienen steeds meer zaken zelf te regelen. Deze vorm van empowerment vertaalt zich in een grotere behoefte aan maatwerk en personalisering van producten en diensten. Bedrijfsstrategieën veranderen en bewegen steeds meer mee met de consument, die steeds meer zelfsturend is in kennisverrijking en keuzegedrag.

Gepersonaliseerde behandeling

Lees verder

INHOUDSOPGAVE UITERLIJKE VERZORGING