Economische ontwikkelingen

Economische ontwikkelingen

In dit deel van de trendrapportage bespreken we de economische ontwikkelingen. We bespreken de ontwikkelingen die specifiek voor de branches Zorg en welzijn, Sport en bewegen, Assisterende gezondheidszorg en Uiterlijke verzorging gelden.

Bij economische factoren gaat het om kenmerken en invloed van ontwikkelingen van de economie, zoals economische groei en omzet, werkgelegenheid en vacatures en de flexibele schil van zzp’ers. Ook besteden we in dit hoofdstuk aandacht aan de impact van de coronacrisis.

De coronacrisis heeft een grote impact op de samenleving en economie. Hoe de ontwikkelingen op middellange en langere termijn zullen zijn is onzeker. De omschreven trends en ontwikkelingen zijn gebaseerd op informatie tot 14 september 2021. De huidige ontwikkelingen en het mogelijke effect op onderwijs en arbeidsmarkt zijn nog niet te overzien en zijn niet in deze rapportage opgenomen.

Op de volgende pagina’s kunt u achtereenvolgend de economische ontwikkelingen lezen over de volgende branches: 

  • Zorg en welzijn
  • Assisterende gezondheidszorg
  • Sport en bewegen
  • Uiterlijke verzorging

Zorg en welzijn

Lees verder

Assisterende gezondheidszorg

Lees verder

Sport en bewegen

Lees verder

Uiterlijke verzorging

Lees verder

Inhoudsopgave Samenvattingen