Humanisering

Humanisering

Wat houdt de megatrend humanisering in: In de veranderende maatschappij staan individuele waarden en behoeften nadrukkelijker centraal. De decentralisatie van o.a. overheidstaken heeft ervoor gezorgddat burgers meer eigen regie krijgen om te beslissen wat goed voor hen is. Burgers dienensteeds meer zaken zelf teregelen.Deze vorm van empowermentvertaaltzich in een grotere behoefte aan maatwerk en personaliseringvanproductenen diensten.Bedrijfsstrategieën veranderenen bewegen steeds meermee met deconsument, die steeds meer zelfsturend is in kennisverrijking en keuzegedrag.

Passende zorg

Lees verder

Autonome zorgvrager

Lees verder

Proactief handelen

Lees verder

INHOUDSOPGAVE ASSISTERENDE GEZONDHEIDSZORG