Duurzame wereld

Duurzame wereld

Wat houdt ‘Duurzame wereld’ in: We ontwikkelen steeds meer mogelijkheden om onze maatschappij anders in te richten met meer aandacht voor natuur en welzijn. Het besef dringt tot ons door dat we maar één wereld hebben, waar we van en op leven en waar we voor moeten zorgen. De wereld is letterlijk en figuurlijk aan het opbranden. Om op (korte) termijn voldoende, duurzaam en gezond voedsel, in een gezonde leefomgeving, te kunnen garanderen zijn aanpassingen noodzakelijk in het voedselsysteem. De mens moet op een andere manier gaan produceren en consumeren. We zoeken oplossingen voor lokale productie (proconsumptie) en het verminderen van de co2 uitstoot. Bedrijven die geen rekening houden met het milieu en met arbeidsomstandigheden tijdens de productie van goederen lopen het risico imagoschade op te lopen wat economisch een grote impact kan hebben. Bij circulaire economie hoort ook meer samenwerking in de keten.

Sander Allegro (Allegro INN ovations) geeft aan dat duurzaamheid niet alleen meer op de agenda staat van een selecte groep, maar voor een meerderheid is gaan gelden. “Er was een splinterdeel van de gasten die duurzaamheid belangrijk vonden, dat is nu mainstream geworden, naar een fact of life. Het is ondenkbaar dat een bedrijf daar helemaal geen aandacht aan besteedt. Daar zitten natuurlijk wel gradaties in, maar iedereen zal zich daar rekenschap van moeten geven. Ik verwacht ook wel dat er maatregelen komen die gezond gedrag stimuleren. Dus dat op gezonde voeding een lager btw-tarief komt, of dat op een andere manier overheidsbeleid komt dat ervoor gaat zorgen dat de consument en restaurants er meer aandacht aan besteden. Tegelijkertijd denk ik ook dat de consumenten er steeds meer om vragen. En dat de kennis over voeding aan het toenemen is.”

Bewust consumeren en recreëren

Lees verder

Circulaire economie

Lees verder

Lokalisering

Lees verder

Energietransitie

Lees verder

INHOUDSOPGAVE GASTVRIJHEID