De transformatie naar duurzame, hernieuwbare bronnen

Energietransitie

 WAT HOUDT HET IN?

Het doel van de energietransitie is overstappen van fossiele energie, zoals kolen, gas en olie, naar duurzame, hernieuwbare bronnen, zoals wind, zon en aardwarmte. De gaskraan gaat dicht en de kolencentrales gaan op slot. Vervoer moeten we ‘groen’ maken, gebouwen energieneutraal en machines schoon. In 2019 kwam 8,6% van de gebruikte energie in Nederland uit duurzame bronnen. In EU-verband is afgesproken dat dit 14% in 2020 moet zijn en 27% in 2030. Nederland wil vóór 2050 bijna helemaal zijn overgestapt van fossiele brandstoffen naar energie uit duurzame bronnen. Verdergaande kennisdeling is cruciaal voor het halen van de doelstellingen. (KVK, 2020) De koelingen en ovens van slagers, bakkers, visboeren, poeliers, agf-specialisten etc. gebruiken veel stroom. Dus is er ook veel te besparen!

 WAT VERANDERT ER?

 VERSSPECIAALZAKEN

Om de doelen voor CO2-reductie te halen, moeten versspeciaalzaken zich beter bewust zijn van het energieverbruik. Ook moet de aard van het energieverbruik op korte of middellange termijn veranderen. Bewust omgaan met de planeet betekent voor de ondernemer keuzes maken en je bewust zijn van de inkoop van je van middelen. Leg je zonnepanelen op het dak? Schaf je een warmtepomp aan? Als je een oven koopt, welke dan? Dat soort vraagstukken.

 BAKKERIJEN

Bakkerijen bevinden zich middenin een energietransitie. Ook de bakkers zullen binnen afzienbare tijd een alternatief moeten gebruiken voor de gasoven. Maar wordt het dan een elektrische oven, een die op waterstof werkt of een hybride? In veel industriële bakkerijen staat een stoominstallatie. Ondanks dat de capaciteit van de meeste ketels bij bakkerijen vrij beperkt is (veelal kleiner dan 1.000kg/uur) , zijn er zeker goede besparingsmogelijkheden. Een groot deel van de energie die in de bakkerij gebruikt wordt komt beschikbaar in de vorm van restwarmte. In een aantal gevallen kan deze warmte relatief eenvoudig worden teruggewonnen en direct ingezet worden voor verschillende doeleinden. Echter vaak is het temperatuursniveau te laag de warmte direct te benutten. In dat geval kan een warmtepomp uitkomst bieden. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden voor bakkerijen om energie te besparen. (De Kleijn Energy Consultants & Engineers, z.d.)

 KAPPERSBRANCHE

De energietransitie heeft voor de kappersbranche niet meer impact dan voor andere sectoren. Het zijn kleine dingen die bijdragen aan de energietransitie. Bijvoorbeeld kranen die waterbesparend zijn, een opvangsysteem voor water of het gebruik van zonnepanelen.

WELKE VOORBEELDEN ZIJN ER VANUIT DE PRAKTIJK?

De Europese fabriek van Wella professionals gaat over naar een afvalvrije productie, met 100% groene stroom en 100% CO2-neutraal gasverbruik. Daarnaast heeft Wella professionals de overgang in de productie van kleurproducten aangekondigd naar duurzame verpakkingen. Ook gaan ze een samenwerking aan Green Scissors om de lege plastic flessen en tubes en het afgeknipte haar van hun klanten te recyclen. (Wella Professionals, 2021)

AMF Bakery Systems en AMF Den Boer bouwden met het oog op deze toekomst een aardgasgestookte tunneloven om naar een uitvoering die op waterstof werkt. Tunnelovens zijn bijvoorbeeld in tachtig procent van de gevallen aardgasgestookt en bij uitstek geschikt om over te stappen naar waterstof. Voor processen waar de temperaturen relatief beperkt blijven, is het aan te raden om over te stappen op elektrisch verhitten. Wanneer het vermogen niet toereikend is, lijkt waterstof een geschikt alternatief te zijn. (Husson, 2020)

 WAT IS DE IMPACT VAN DE ENERGIETRANSITIE OP HET WERKVELD?

Voor beroepsbeoefenaren is het van belang kennis te hebben van het energieverbruik en de manieren om minder energie te gebruiken, of andere energie. Een ondernemer bakkerij of een salon manager heeft ook kennis nodig van de wet- en regelgeving die de overheid opstelt. En een ondernemer bakkerij moet kennis hebben van de mogelijkheden die machineleveranciers bieden en van subsidieregelingen voor dergelijke investeringen.

INHOUDSOPGAVE WINKELAMBACHT