1. Trendrapport Voedsel, Groen en Gastvrijheid

2. Voorwoord & leeswijzer

3. Samenvattingen

4. Samenvatting Groen

5. Samenvatting Voeding

6. Samenvatting Winkelambacht

7. Gastvrijheid

8. Marktsegment Groen

9. Smartification

10. Smart data

11. Transparante informatie

12. E-business

13. Co-botisering

14. Industrial robots

15. Duurzame wereld

16. Circulaire economie

17. Klimaatadaptie

18. Biodiversiteit

19. Kortere keten

20. Energietransitie

21. Humanisering

22. Personalisering

23. Dierenwelzijn

24. Marktontschotting

25. Schaalvergroting

26. Nieuwe businessmodellen

27. Marksegment Voeding

28. Smartification

29. Smart data en veiligheid

30. Co-botisering

31. Industrial robots

32. Duurzame wereld

33. Bewust consum(ind)eren

34. Circulair voedselsysteem

35. Energietransitie

36. Kortere voedselketen

37. Humanisering

38. Bewuste voeding

39. Gepersonaliseerde voeding

40. Marktsegment Winkelambacht

41. Smartification

42. E-business

43. Slimme data systemen

44. Duurzame wereld

45. Circulaire economie

46. Bewuste voeding

47. Energietransitie

48. Kortere voedselketen

49. Participatie economie

50. Flexibilisering

51. Humanisering

52. Personalisering

53. Ambacht

54. Marktontschotting

55. Schaalvergroting en branchetransformatie

56. Taakverschuiving

57. Marktsegment Gastvrijheid

58. Smartification

59. E-hospitality

60. Smart data systemen

61. Co-botisering

62. Service robots

63. Duurzame wereld

64. Bewust consumeren en recrëeren

65. Circulaire economie

66. Lokalisering

67. Energietransitie

68. Humanisering

69. De zelf-sturende mens

70. Personalisering

71. Beleving

72. Marktontschotting

73. Branchetransformatie

74. Schaalvergroting

75. Samenwerking

76. Taakverbreding

77. Economische ontwikkelingen

78. Economische ontwikkelingen marktsegment Groen

79. Economische ontwikkelingen marktsegment Voeding

80. Economische ontwikkelingen marktsegment Winkelambacht

81. Economische ontwikkelingen Gastvrijheid

82. Dashboards

83. Verantwoording