Marktontschotting

Marktontschotting

Wat houdt ‘marktontschotting’ in: De huidige arbeidsmarkt is aan het veranderen. Door internet worden grotere markten bereikt en processen worden internationaal georganiseerd. Maar er zijn signalen van (de)globalisering: juist de internationale processen zijn aan verandering onderhevig. Robotisering maakt het mogelijk om gemakkelijker lokale productieprocessen op te zetten, waardoor afhankelijkheid en bepaalde risico’s worden verminderd. Nieuwe spelers en start-up bedrijven dagen de gevestigde orde uit, de markt en het veld van concurrerende spelers verandert. Dankzij internet hebben producenten nu zelf toegang tot lokale markten. Er ontstaan andere vormen van ketensamenwerking, om de klant sneller te bedienen. Mede door personeelstekorten worden taken anders verdeeld, worden ketens verkort of taken uitbesteed aan beroepsbeoefenaren  met een andere functie. We zijn op zoek naar de bandbreedte van iedere functie: welke werkzaamheden horen bij wie.

Schaalvergroting

Lees verder

Nieuwe businessmodellen

Lees verder

INHOUDSOPGAVE GROEN