De transformatie naar duurzame, hernieuwbare bronnen

Energietransitie

WAT HOUDT HET IN?

Het doel van de energietransitie is overstappen van fossiele energie zoals kolen, gas en olie, naar duurzame, hernieuwbare bronnen zoals wind, zon en aardwarmte. De gaskraan gaat dicht en de kolencentrales gaan op slot. Vervoer moet groen worden, gebouwen energieneutraal en machines schoon. In 2019 kwam 8,6% van de gebruikte energie in Nederland uit duurzame bronnen. In EU-verband is afgesproken dat dit in 2020 14% moet zijn en in 2030 27%. Nederland wil vóór 2050 bijna helemaal zijn overgestapt van fossiele brandstoffen naar energie uit duurzame bronnen. (Blokker, 2020) 

Dit betekent dat ook de gastvrijheidsector voor een opgave staat. Om de doelen voor CO2-reductie te halen, moet de sector zich beter bewust zijn van het energieverbruik. Ook moet op korte of middellange termijn de aard van de energieconsumptie veranderen. De lage kosten voor energie- en waterverbruik stimuleren dat te weinig. Daarom is verdergaande kennisdeling cruciaal voor het halen van de doelstellingen. 

WAT VERANDERT ER?

De Informatieplicht Energiebesparing werd in 2019 van kracht voor bedrijven die veel energie of gas verbruiken. Hij verplicht de ondernemer of manager om te rapporteren welke energiebesparende maatregelen er zijn uitgevoerd en welke er gepland staan. Doordat bedrijven de energiebesparende maatregelen in kaart brengen, zijn ze bewust bezig met energiebesparing. Dat moet bijdragen aan een duurzamere toekomst. Bevoegde autoriteiten (gemeenten en omgevingsdiensten) voeren het toezicht en de handhaving van de energiebesparingsplicht en informatieplicht uit. (RVO, 2020)

Sommige maatregelen vragen een grotere investering. Die wil een manager of bedrijfsleider doen als de apparatuur is afgeschreven, dan wel aan vervanging toe is. Als je de keuken toch opnieuw inricht, is het belangrijk dat je kiest voor energiezuinige opties.

Er zijn diverse manieren om minder energie te verbruiken. Zo kun je veel afzuiginstallaties aan- of uitzetten, al dan niet op verschillende standen. Het gevolg is vaak dat ze de hele dag op één en dezelfde stand staan, ook als er niemand kookt. Dat kost onnodig veel energie.

Een andere maatregel heeft betrekking op de salamander. Die houdt gerechten warm en staat vaak de hele dag aan, ook als er geen gerecht onder ligt. Wie een nieuwe salamander aanschaft, is verplicht om er een te nemen die zelf meet of er iets te verwarmen valt.

Ook voor koel- en vriescellen moet je maatregelen treffen. Behalve naar optimale isolatie zul je naar de ventilator moeten kijken, indien aanwezig. Als je de deur opent, moet de ventilator automatisch stoppen.

Ook zullen veel bedrijven overstappen van gas naar inductieplaten in de keuken. Er is meer aandacht voor de voordelen van inductie, zoals beduidend minder warmteontwikkeling in de keuken, nauwkeuriger bereidingstemperaturen en makkelijker schoon te maken. (De Graaf, 2020b)

WELKE VOORBEELDEN ZIJN ER UIT DE PRAKTIJK?

Hilton heeft wereldwijd aanzienlijke duurzaamheidsbesparingen gerealiseerd door de implementatie van SMARTPOWER™-vaatwasprogramma’s voor een laag water- en energieverbruik. En het Aquanomic™ Low-Temp-wasprogramma dat eersteklas resultaten levert bij een lagere wastemperatuur.

Het nieuwe Hilton Amsterdam Airport Hotel verbruikt 10 procent minder energie dan de wettelijke EPC-norm voorschrijft. Dit komt door een combinatie van energiezuinige maatregelen, waaronder warmte-koudeopslag, lagetemperatuurverwarming, warmteterugwinning en hoogrenderende installaties. Ook gebruikt het hotel veel ledverlichting.

Hilton wil tegen 2030 zijn ecologische impact halveren door:

  • het waterverbruik met 50% te verlagen,
  • 50% minder afval te produceren en
  • de koolstofuitstoot met 61% te verlagen.

(Ecolab, z.d.)

“Bij Hilton zijn we zelfs zover dat we bij elke meetingaanvraag die we krijgen de uitstoot van alle aanwezigen berekenen. En welke impact dat heeft en wat we doen om die uitstoot te compenseren, zodat het een zero-impactmeeting is.”
– Jolijn Zeeuwen, Hilton Rotterdam

WAT IS DE IMPACT VAN ENERGIETRANSITIE OP HET WERKVELD?

De energietransitie vraagt van keukenmedewerkers een omscholing van koken op inductieplaten in plaats van op gas.

INHOUDSOPGAVE GASTVRIJHEID