Samenvatting Winkelambacht

Samenvatting Winkelambacht

Samenvatting DESTEP ontwikkelingen

Demografische ontwikkelingen

In 2025 zal het totaal aantal vmbo-leerlingen echter dertien procent kleiner zijn dan in 2018 (DUO1). Vanwege het kleinere aantal vmbo-leerlingen krimpt ook de doorstroom vanuit het vmbo naar het mbo. Deze ontwikkeling zal vooral in hoogconjunctuur leiden tot een groeiend tekort aan mbo-gediplomeerd personeel. In 2030 is het aantal zestigplussers dertig procent van de totale bevolking. Voor foodspeciaalzaken, zoals bakkers en slager zijn vijftigplussers een belangrijke klantengroep.

Bij de kappers is geen duidelijke vergrijzing zichtbaar onder werknemers. Wel is vooral in grote steden sprake van een sterke groei van kappers uit andere culturen.

Economische ontwikkelingen

In 2017 was er sprake van een lichte stijging van de netto omzet van een procent. Met name zelf-producerende bakkers- en slagersbedrijven leveren aan derden waaronder instellingen, horeca en supermarkten. De beroepsgroepen bakkers en slagers kenmerken zich door een relatief hoge mate van flexibel werk. In de branches van de slagers en de brood- en banketzaken is sprake van schaalvergroting. De laatste jaren neemt het aantal fysieke verkooppunten over het algemeen af, maar de totale oppervlakte van de winkelvloer neemt toe.

De omzet van de kappersbranche zit al enkele jaren in de lift. Zelfstandig ondernemen komt vaak voor in de kappersbranche. Ontwikkelingen in de kappersbranche zijn onder andere ‘stoelenhuur’ en franchise.

Sociaal-culturele ontwikkelingen

Consumenten kopen hun eten en drinken niet alleen bij foodspeciaalzaken en supermarkten, maar ook rechtstreeks bij bijvoorbeeld groothandels en boeren. Ze hebben namelijk meer behoefte aan beleving. Grenzen tussen productie, groothandel en retail vervagen.

Klanten van kappers worden kritischer en verwachten naast kwaliteit en beleving een bepaalde mate van empathie en een persoonlijke benadering.

Technologische ontwikkelingen

Het gebruik van digitale administratie, internet en sociale media wordt steeds belangrijker en meer gemeengoed in de kappersbranche. Jongere generaties groeien op met de digitale besteltechnologie. Ook oudere generaties raken er steeds meer mee vertrouwd. Het is voor ambachtelijke bedrijven van belang om zich te transformeren tot bedrijf waar hun klanten ook online kunnen bestellen.

Ecologische ontwikkelingen

Jaarlijks gooien we ruw geschat tussen de 1,7 miljoen en 2,5 miljoen ton weg aan groenten, fruit en brood. Er worden plannen gemaakt die ertoe moeten leiden dat Nederland in 2030 de helft minder voedsel verspilt. De consumentenvraag naar duurzaam en verantwoord geteelde biologische producten neemt toe. Ook is het aanbod van plantaardige alternatieven voor dierlijk eiwit toegenomen.

De vraag vanuit de kappersbranche naar meer milieuvriendelijke producten en verpakkingen neemt toe.

Politiek-juridische ontwikkelingen

Vanaf mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.

Samenvatting sectorale trends winkelambacht

Digitalisering

De consument koopt steeds meer online, al loopt de verkoop van brood nog achter op andere versgroepen. De consument wordt ook kritischer en weet online steeds meer zijn mening te delen.Het is voor foodmerken van belang om zich te transformeren tot digitaal bedrijf om hun klanten on- en offline nog beter te volgen en van dienst te zijn. Jongere generaties groeien op met de digitale besteltechnologie. Ook voor de kleinere ambachtelijk winkels ontstaan er concepten waardoor het gemakkelijker is om de klant online te bedienen zoals het voorbeeld van ‘Instant’ in Den Haag. Voor studenten is het van belang om meer analytische vaardigheden te ontwikkelen om data te kunnen interpreteren.

In de kappersbranche wordt het gebruik van digitale administratie, internet en sociale media belangrijker.

De veranderende consument

De Nederlandse bevolking wordt ouder en daarom heeft de industrie en ambacht met meerdere generaties tegelijk te maken. De ambachtelijke bakker of slager, waar de ouder generatie van oudsher vaker komt, verliest al jaren marktaandeel. Van al het brood dat Nederlanders eten, wordt 66 procent gekocht in supermarkten. Ook de leefstijl van de bevolking is aan verandering onderhevig. Eten moet niet alleen lekker zijn maar ook duurzaam, gezond, gemakkelijk, gevarieerd en liefst ook nog mooi. Het leven wordt steeds drukker. Het aantal mensen dat overspannen is, stijgt elk jaar. Daarom komt er tegenwoordig ook veel meer aandacht voor ontspanning. Ook zijn er consumenten die op zoek zijn naar rust en willen genieten van het moment. Er wordt steeds meer onderweg gekocht en out-of-home geconsumeerd. Ambacht lijkt in de veranderende voedingswereld een andere rol te hebben. Het gaat erom te laten zien hoe het gemaakt wordt, het verhaal achter het product vertellen en vooral een eigen invulling hieraan geven. Onderscheidend vermogen wordt steeds belangrijker. Een goede positionering helpt de ambachtelijke bakker of slager om te overleven.

De consument is ‘bewuster’ en daarmee ook kritischer geworden. Het algemene beeld is dat klanten meer oog dan voorheen hebben voor de prijs-kwaliteitverhouding van wat de kappersbedrijven aanbieden. Ze zijn vaker bereid om voor betere service meer te betalen. Klanten willen zich, zeker in het hogere segment, verbonden voelen met de salon en hier moet op ingespeeld worden door het bieden van extra services. De behoefte aan een goede werk/privébalans leidt mede tot de keuze van kappers om vaker voor zichzelf te werken.

Trends in voeding

Meer en meer mensen kiezen steeds vaker voor plantaardig eten (plantbased) of zelfs 100% plantaardig (vegan) en zijn zich bewuster van het al dan niet eten van vlees. De overgang naar meer plantaardige eiwitten, hybride vlees en kweekvlees zijn voorbeelden van uitdagingen waar we voor staan om de vleesconsumptie te minderen. De markt voor vleesvervangers groeit. Consumenten worden zich ook steeds bewuster van hoe voedsel een positieve bijdrage kan leveren aan hun persoonlijke energie en kracht. Ze kiezen vaker voor gezonde voeding van een bepaalde voedingswaarde. Healthify is de trend waarbij steeds meer mensen overstappen op een gezonde leef- en eetstijl. Het gaat om het zien van food als innerlijke cosmetica voor de mens. Het uitgangspunt van voeding is vaker dat ieder mens anders is en baat heeft bij voedsel dat past bij hem of haar. Met een 3D-voedselprinter is gemakkelijker iets te maken dat speciaal is afgestemd op de persoonlijke wensen en voorkeuren van de klant: voedsel op maat.

Specialisatie versus verbreding

De omzetten van boerderijwinkels zijn gestegen. Om producten direct aan een consument te verkopen heeft de boer andere competenties nodig. Daar ligt een mogelijkheid voor het onderwijs om daar het aanbod op aan te passen. Het slagersvak kent veel verschillende specialisaties: vers vlees, vleeswaren, worsten, maaltijden en heerlijke snacks, gourmet-, fondue- en barbecueschotels of buffetten. Een slager moet de meerwaarde creëren in de slagerij waarom de klant bij jou gaat kopen.

Er is steeds meer vraag naar specialisaties binnen het kappersvak. De kapper moet zich kunnen specialiseren in het behandelen van dames óf heren. Door de meeste bedrijven wordt ook de opkomst van de barbier genoemd. Anderzijds zien we ook breder binnen uiterlijke verzorging dat kappers zich verbreden.