Met elkaar communicerende functionaliteiten

Slimme datasystemen

 WAT HOUDT HET IN?

Versspeciaalzaken
Moderne kassasystemen slaan ontzettend veel data op. Als programma’s en computers met elkaar gaan ‘praten’, is de informatie die in de kassa zit direct te koppelen aan de personeelsadministratie. En als het kassasysteem direct is gekoppeld aan het facturensysteem, kan de kassa automatisch de facturen sturen. Er is steeds meer informatie beschikbaar vanuit de systemen. Daaruit kunnen ondernemers patronen, verbanden en voorkeuren halen.

Alle voedselverwerkers zijn verplicht een HACCP-plan op te stellen. HACCP staat voor hazardanalysis and critical control points. Een goede hygiëne en voedselveiligheid zijn daarbij een voorwaarde. Met HACCP loopt een bedrijf het hele productieproces na op mogelijke gevaren voor de voedselveiligheid. In 2021 vervangen andere certificeringen het vrijwillige HACCP-certificatieschema voor voedselveiligheid. Dat zijn de BRC Global Standard for Food Safety, het IFC-certificaat en de ISO 22000-certificering. Hierdoor komt er meer focus op het uitsluiten van risico’s door continue temperatuurbewaking.

Temperatuurbewaking is mogelijk door digitale sensoren in combinatie met productsimulatie te plaatsen op de plekken waar het voedsel is. Zo zijn de temperaturen digitaal te meten en is er inzicht in wat dat betekent voor de producten. De controles en de temperatuurmetingen automatiseren we. De uitvoering en de registraties van de controles en verzamelde data kan een slager eenvoudig online of via een app controleren. Dit komt doordat het mogelijk is om alle temperaturen van je producten in de gaten te houden. Van productie tot aan de levering aan je klant, de gehele koudeketen is inzichtelijk. Zo krijgt de slager de kans om proactief te reageren op bedreigingen van de productkwaliteit en voorkomt hij verrassingen achteraf. (Koninklijke Nederlandse Slagers, 2020; FNLI z.d.; Voedingscentrum, z.d.-b)

Kappersbranche
Er is een toenemend gebruik van online reserveringssystemen, zoals BarberBooking of Treatwell. Da Vinci software is een kassa en agendasysteem ontwikkeld door een kapper. Dit softwaresysteem is nu uitgegroeid tot een landelijk gebruikt systeem. Met de Da Vinci digitale kassasysteem voor de kapsalon is een kapper niet gebonden aan de kassa van de kapsalon, want het systeem is via het internet te gebruiken. Zo is op elk moment en elke locatie via de mobiel te controleren wat de omzet is. (Da Vinci Salon Software, z.d.) Het gebruik van slimme datasystemen is bij bedrijven met een hogere omzet relatief hoog. Daarentegen is de inzet van deze systemen bij zzp’ers die thuis werken en bij ambulante zzp’ers relatief laag.

 WAT VERANDERT ER?

Slagerijen
Vanuit onverwachte hoek kunnen nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals augmented reality, opkomen. “Wij hebben ICT’ers uitgenodigd tijdens een kooksessie. En die ICT’ers kijken alleen maar naar wat er gebeurt in de keuken. Ze gaan dan bedenken hoe handelingen gemakkelijker kunnen door het gebruik van technologie. Door bijvoorbeeld een app te ontwikkelen die een student laat zien hoe hij een product moet snijden, als hij zijn telefoon ervoor houdt. Of door middel van augmented reality. Dan zet je een augmentedrealitybril op. Daarmee ziet de slager een groen lijntje precies waar hij het mes moet zetten om te snijden.”
Rinus de Rijder, SVO

Er zijn ook slagers die via de cloud alle informatie vanuit het bedrijf beschikbaar hebben. Die technologie bundelt meerdere functionaliteiten voor verschillende werkzaamheden in één pakket; van koppeling met de kassaweegschaal en webshopintegratie tot digitale schapkaarten en de financiële administratie. 

Rinus de Rijder van SVO: “Dat betekent dus dat je alle functionaliteiten op één plek hebt en ze met elkaar communiceren. Op het moment dat programma’s en computers met elkaar gaan ‘praten’, kun je de informatie die in je kassa zit koppelen aan je personeelsadministratie. En dat kan je allemaal onafhankelijk van plaats en tijd doen, zonder dat je in verschillende programma’s werkt. Daar gebeurt van alles waar eigenlijk nu nog onvoldoende kennis van is. Het zou best kunnen dat als een leverancier daar tools voor gaat bouwen waar informatie uitkomt, de slager efficiënter kan gaan produceren.”

De data-informatie komt met de nieuwe technieken ook beschikbaar voor kleine ondernemers. Ook voor hen is het natuurlijk goed om te kijken welke producten relevant zijn en welke winst opleveren. Rinus de Rijder (SVO) is ervan overtuigd dat als een slager of visspecialist weet welke producten tegen de houdbaarheidsdatum aan zitten, het efficiënt kan zijn om bepaalde datasystemen te gebruiken. Of als de ondernemer weet dat hij met een bepaalde manier van produceren minder verspilling heeft. De slager bepaalt het nu allemaal nog op basis van ervaring.

De komende jaren kunnen we door de inzet van slimme systemen meer routinematige taken automatiseren. Ook zijn er veel ontwikkelingen gaande in de retail, zoals zelfbedieningskassa’s en sensoren in de winkel voor productherkenning, om de producten en de voorraad in de schappen te volgen. Veel van deze ontwikkelingen kunnen binnen vijf jaar toenemen.

Kappersbranche
Door agenda- en kassasoftware zijn afspraken direct gekoppeld aan de duur van de afspraak en de omzet. Het is gemakkelijker om kosten-batenanalyses te doen om te bepalen welke producten en diensten het meest bijdragen aan de omzet.

“Met één druk op de knop kun je zien dat bijvoorbeeld 48 procent van de omzet komt van knippen, 44 procent van kleuren en de rest van kinderen en styling.”
– Willy Gout (Waxx)

Ook de productiviteit van medewerkers kun je zien. Verder zijn steeds meer klantgegevens beschikbaar, zoals de geboortedatum. En dan geeft het systeem een signaal om een kaartje te sturen of een aanbieding te doen.

WELKE VOORBEELDEN ZIJN ER IN DE PRAKTIJK?

Grote kappersketens als Provalliance , Hizi Hair en Ami Kappers, werken met online reserveringssystemen en ook grotere salons. De gegevens worden voor diverse doelen gebruikt; bijvoorbeeld klantengegevens voor reclame en personeelsgegevens voor functioneringsgesprekken.

    WAT IS DE IMPACT VAN SLIMME DATASYSTEMEN OP HET WERKVELD?

     BENODIGDE VAARDIGHEDEN

    Voor de beroepsbeoefenaar (met name niveau 4) is het steeds meer van belang om analytische vaardigheden te ontwikkelen om data te kunnen lezen en te interpreteren en daar conclusies aan te verbinden. Rinus de Rijder (SVO vakopleiding food) vertelt daarover: “De techniek is nu zodanig dat er veel apparatuur en techniek met elkaar gaan communiceren. De gehaktmolen bijvoorbeeld kan belangrijke informatie doorgeven aan een mobiel. En dan is het belangrijk voor studenten om te leren hoe ze de data moeten interpreteren en wat ze ermee kunnen.”

    Het werken met nieuwe datasystemen betekent soms nieuwe afspraken maken met leveranciers. Dat betekent ook dat de ondernemer met het team afstemt hoe ze van de systemen gebruik gaan maken en hoe ze efficiënt zijn in te zetten. Deze ondernemersvaardigheden lijken met name belangrijk voor de niveau 4-opleidingen.

    INHOUDSOPGAVE WINKELAMBACHT